Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

Klub Czytelnika powstał w 2011 roku z inicjatywy pani Anny Geniusz, nauczyciela –bibliotekarza PG 9 w Białymstoku. Jest ciekawą formą pracy pedagogicznej z młodym czytelnikiem, która pozwala na angażowanie się uczniów w różne działania literackie, artystyczne na terenie biblioteki, szkoły, a nawet miasta.

 

Główne cele i zadania jakie sobie stawia to:

-Rozwijanie zainteresowań literackich młodzieży

-Poznanie twórczości i biografii wybranych współczesnych pisarzy młodzieżowych

-Zapoznanie z zasadami promocji książek

-Zapoznanie z nowościami literatury młodzieżowej

-Propagowanie czytelnictwa w szkole

-Reklama książki w szkole i we własnej klasie

-Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej i obcej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.

-Wyszukanie i promocja młodych talentów.

-Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni literacko-plastycznej

-Kierowanie twórczością własną młodzieży

-Kształcenie umiejętności redagowania tekstów i pisanie recenzji z przeczytanych książek

Zadania:

-Tworzenie ciekawych plakatów o czytaniu

-tworzenie haseł dotyczących czytania

-Wypowiadanie się i wyrażanie swojego zdania na temat twórczości danego autora

-Dyskusja na temat przeczytanej literatury

-Pisanie recenzji przeczytanych książek i zamieszczanie na tablicy bibliotecznej

-Głośne czytanie wybranego fragmentu książki w klasie

-Wyszukiwanie ciekawych i wartościowych cytatów ze współczesnej literatury młodzieżowej promujących wartościowe postawy

-Projektowanie i wykonywanie gazetek szkolnych o czytaniu, pisarzach i ich dorobku oraz tworzenie tematycznych gazetek ściennych

-Włączenie się w ogólnopolską kampanię „ Cała Polska czyta dzieciom”

-Udział w akcjach czytelniczych

-Udział w działaniach bookcrossingu

-Dokumentowanie działań w kronice biblioteki ( zespół kronikarski)

-Organizowanie wieczorów literacko-poetyckich

-Przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, literacko- plastycznych, literackich twórczości własnej

-Organizowanie spotkań autorskich z udziałem młodzieży

-Udział w projektach organizowanych w bibliotece

W roku szkolnym 2012/2013 Klub Czytelnika brał udział w:

-Projekcie Podlaskie Spotkania z Pisarzami – 3 –edycja

-Miesiącu Bibliotek Szkolnych

-W spotkaniu autorskim z Małgorzatą Gutowską Adamczyk

-W warsztatach literackich z pisarką z Małgorzatą Gutowską Adamczyk

-W Paradzie Postaci Literackich

-W akcji „Dlaczego czytam /dlaczego nie czytam”.

-W promocji twórczości Małgorzaty Gutowskiej –Adamczyk w klasach poprzez zajęcia prowadzone przez łączników klasowych o pisarce.

-W kiermaszu ciast

-W międzyszkolnych konkursach recytatorskich   o aniołach „Anielskie strofy”.

-W międzyszkolnych konkursach plastycznych „Anioły do mnie wysyłaj’, „Wiersze pędzlem malowane”.

-W imprezie o aniołach

-W międzyszkolnych konkursach o bibliotekach

-W XIII Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży

-W ogólnopolskich konkursach poetyckich „Odkrywamy talenty przyszłości”

-W konkursach czytelniczych „Mistrz pięknego Czytania”

-W warsztatach teatralnych

-W spotkaniu z Japończykiem z panem Hirosi Niemoto

-W bajkowym kiermaszu ciast organizowanym w szkole.

-W imprezie bibliotecznej „Bookcrossing –zbiórka książek”

-W kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”

-W miejskiej akcji „2 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom” w SP 15

-W realizacji wystaw bibliotecznych:

-„Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”

- „Pisma świata”

- Korczak –święty bez aureoli”

- Gdy zabłyśnie gwiazda...”

- „Bookcrossing”

- Poezja jest drugą twarzą duszy”

- „Cała Polska Czyta Dzieciom – 2 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom””

- „ Wystawa z okazji Dnia Otwartego Szkoły”

W roku szkolnym 2013/2014 Klub Czytelnika brał udział w:

-W realizacji projektu „Podlaskie Spotkania z Pisarzami”- 4 edycja- X –XI 2013

-W spotkaniu autorskim z Barbarą Ciwoniuk w PG 3 w Białymstoku- 22 XII 2013r

-W konkursie czytelniczym „Czy znasz twórczość Barbary Ciwoniuk?” -etap szkolny i wojewódzki 22 XII 2013 r. i 13 XI 2013 r.

-W realizacji wystawy „Barbara Ciwoniuk – pisarka dla młodzieży” IX-X 2013r.

-W przygotowaniu apelu pt „Tolerancja” z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji -18 XII 2013 r.

-W warsztatach pt. „Tolerancja jest OK” organizowanych w Centrum Zamenhofa -29 X 2013 r.

-W realizacji wystawy „ Tolerancja” XI 2013 r.

-W konkursie plastycznym „Barwy tolerancji”-18 XI 2013r

-W montażu słowno-muzycznym pt.” Spotkanie z aniołem”- 16 XII 2013 r.

-W przygotowaniu wystawy „Anioły są wśród nas” –XII 2013 r.

-W międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Anielskie strofy” – 20 I 2014r

-W międzyszkolnym konkursie plastycznym „Anioły do mnie wysyłaj” 20 I 2014r

-W przedstawieniu słowno – muzycznym „ Spotkanie z aniołem” – 20 I 2014 r

-W przygotowaniu wystawy o aniołach i podsumowaniu konkursów – 20 I 2014

-W organizacji Dni Otwartych Szkoły na terenie biblioteki:

-W organizacji wystawy „Ożywić książkę”

-W konkursie plastycznym „Ożywić książkę”

-Przy organizacji wystawy „ Książki uczą wartości” z okazji Międzynarodowych Dni Książki i Prasy

-W konkursie „Mistrz pięknego Czytania”

-W 3 Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom w SP nr 15

 

 

Dzień tygodnia

 

Nazwisko imię

klasa

Sekcja

Godzina dyżuru

Poniedziałek

 1. Siegień Laura
 2. Mierzejewska Gabriela

I A

I D

Komputerowa

Czytelnicza

8.00-9.00

8.50-9.35

Wtorek

 1. Korytko Małgorzata
 2. Ignatowska Blanka
 3. Skierko Wiktoria
 4. Lewicka Dominika

IIIC

I G

I G

I G

Artystyczna

Czytelnicza

Literacka

Czytelnicza

Wg planu prób

12.30-13.15

12.30-13.15

12.30-13.15

Środa

 1. Filipowicz Ola
 2. Moniuszko Alicja
 3. Karpowicz Weronika
 4. Wiszniewska Natalia

IIIG

IIIG

IIIG

IIIG

Kronikarska

Kronikarska

Kronikarska

Kronikarska

8.50-9.37

8.50-9.37

8.50-9.37

8.50-9.37

Czwartek

 1. Sidoruk Tomasz
 2. Kochański Sebastian
 3. Szadukaeva Kheda

II D

III A

I B

 

Literacka

Artystyczna

Techniczna

8.00-8.45

Wg planu prób

11.30-12.30

Piątek

 1. Kalinowska Natalia
 2. Ciborowska Monika
 3. Proch Paulina

IIIG

IIIG

IIIG

Artystyczna

Artystyczna

Kronikarska

Wg planu prób

Wg planu prób

13.15-14.15

 

 

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.