Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

SEWERYN NOWAKOWSKI

PATRON ROKU 2019

             Nowakowski

Władze samorządowe naszego miasta zdecydowały, że rok 2019 zostanie poświęcony trzem wybitnym osobom związanym z Białymstokiem. Patronami zostali: Ryszard Kaczorowski, Feliks Filipowicz i Seweryn Nowakowski.

Uczniowie naszej szkoły w tym roku kalendarzowym będą bliżej poznawać sylwetki tych zasłużonych dla Białegostoku ludzi. Zaczęliśmy od postaci Seweryna Nowakowskiego – prezydenta miasta w latach 1934 – 1939. W 2019 roku celebrujemy 125. rocznicę jego urodzin oraz 85. rocznicę objęcia przez niego urzędu prezydenta miasta. W 1932 roku wojewoda Marian Zyndram Kościałkowski rozwiązał białostocką Radę Miejską, gdyż nie była ona w stanie utrzymać równowagi budżetowej i zarządzanie miastem przekazał przybyłemu z Częstochowy Nowakowskiemu. To właśnie z jego nazwiskiem związane są największe prace modernizacyjne w naszym mieście.

Wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjalnych oraz klas ósmych uczestniczyli w projektach, które miały przede wszystkim upowszechnić wiedzę na temat tej postaci, a podkreślić należy, że rzeczywiście była ona bardzo nikła (jak potwierdzają badania dotyczy to zresztą całej społeczności naszego miasta). W różnych formach uczniowie prezentowali sylwetkę Nowakowskiego – dominowały prezentacje multimedialne oraz plakaty, z których część została zaprezentowana całej szkolnej społeczności.

Nie ma żadnej wątpliwości, że uczniowie naszej szkoły teraz doskonale znają postać Seweryna Nowakowskiego – zapomnianego bohatera a zarazem twórcy nowoczesnego Białegostoku , który zginął tragicznie po wywiezieniu go do ZSRR na początku II wojny światowej. Ciała prezydenta nigdy nie odnaleziono. Rozumieją też jak ważna jest nasza pamięć o takich osobach, bo naprawdę na nią zasługują.

Katarzyna. Anikiej

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.