Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

1.   Opłata za obiady za WRZESIEŃ 2019 r. (okres obiadowy 09.09.2019 r. - 04.10.2019 r) wynosi:

-        60,00 – uczeń (cena jednego obiadu 3,00 zł, ilość obiadów 20)

-        127,00 – nauczyciel (cena jednego obiadu 6,35 zł, ilość obiadów 20)

2.    Wpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe w terminie OD 02 WRZEŚNIA DO 05 WRZEŚNIA 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

            im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku

            ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, 15-762 Białystok

            Nr konta: 84 1240 2890 1111 0010 3568 3071

W tytule przelewu należy wpisać:

-        Imię i Nazwisko osoby korzystającej z posiłku

-        Klasę ucznia korzystającego z posiłku

-        Miesiąc za który dokonywana jest wpłata

Np: Anna Kowalska. kl. I H, obiady za miesiąc wrzesień 2019 r.

  • Kartki obiadowe będą wydane (przez intendenta szkoły) po okazaniu dowodu wpłaty. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do intendenta szkoły.

  • Po odbiór kartek obiadowych proszę zgłaszać się do intendenta szkoły
    w następujących dniach:

-        04.09.2019 r. (środa) w godz. 7:30 -14:00

-        05.09.2019 r. (czwartek) w godz. 7:30 -14:00

-        06.09.2019 r. (piątek) w godz. 7:30-14:00

3.       Należność za obiady można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły w dniach:

-        04 WRZEŚNIA 2019 r. – ŚRODA – 9:00 – 13:30

-        05 WRZEŚNIA 2019 r. – CZWARTEK – 9:00 – 13:30

4.       Proszę o terminowe dokonywanie wpłat. Wpłata gotówką jak i przelewem po wyznaczonym terminie

      nie będzie możliwa.

5.     Za zgłoszenie odpisu za obiady odpowiada rodzic/opiekun.

W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej W PRZEDDZIEŃ ABSENCJI. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie dokonuje się w godzinach 8.00 – 13.00 telefonicznie pod nr 574 494 935 (intendent).

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.