Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

  -         Innowacja pedagogiczna z zastosowaniem metody CLIL w matematyce, biologii,              języku polskim i godzinie wychowawczej „Clike CLIL”,

-        Innowacja pedagogiczna „Kodowania na dywanie”,

-        Innowacja pedagogiczna „Szachy po japońsku- Złapmy lwa”,

-        Innowacja pedagogiczna „Instaling”,

-        Innowacja pedagogiczna „Radosne odkrywanie świata - praca metodą sprawności”,

-        Innowacja pedagogiczna – „Elektronika i Robotyka”,

-        Innowacja pedagogiczna - „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.


PROJEKTY

-        Projekt Erasmus Plus ” Smart school & creative teachers” ,

-        Projekt „Cała Polska czyta dzieciom”,

-        Projekt „Myśl pozytywnie”,

-        Projekt „W stronę wartości”,

-        Projekt „Ratujemy i uczymy się ratować”,

-        Projekt – „Śniadanie daje moc”,

-        Projekt „Weź oddech w Białymstoku”,

-        Projekt „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

-        Projekt „ Nasza Mała Biblioteka”,

-        Projekt „Katalog obrazkowy”,

-        Projekt „Narodowe czytanie” pod honorowym patronatem pary prezydenckiej - „Nauczyciele     uczniom” - IX/X 2019,

-        Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny wychowawcze ze światem”,

-        Projekt „Trzymaj Formę”,

-        Projekt "Weź oddech w Białymstoku"

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

-        Zajęcia rozwijacie zdolności plastyczne, teatralne, językowe, przyrodnicze i fizyczne,

-        AKCJE ,

-        Tydzień Edukacji Globalne ,

-        Ogólnopolska Kampania Czytania,

-        Stay Motivated ,

-        St. Patrik’s Day,

-        Dzień języków obcych,

-        „Dzień Kropki”,

-        Dzień Pluszowego Misia,

-        Pasowanie na czytelnika,

-        Koncert pieśni patriotycznych,

-        Spotkania z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej – Dzień Otwarty Szkoły,

-        Dzień Talentów,

-        Dzień Ziemi,,

-        Niepodległość w filatelistyce,

-        Dzień Europejski ,

-        Festyn Rodzinny,

-        Sprzątanie świata.

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.