Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Test predyspozycji językowej do klasy siódmej dwujęzycznej odbędzie się:

 • 19 czerwca 2020r.
 • godzina 12:00
 • sala nr 50 i sala nr 51

Zasady bezpieczeństwa ucznia podczas testu predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku w związku z wystąpieniem COVID-19.

 • Uczeń przychodzący do szkoły ma obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
 • Przed wejściem do szkoły uczniowi będzie mierzona temperatura. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do placówki, objawów chorobowych lub temperatury powyżej 37,2 °C, pracownik odmawia wpuszczenia ucznia na teren szkoły i zapisuje dane dziecka. Informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 • Uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren szkoły.
 • Uczeń po wejściu do szkoły samodzielnie udaje się do wyznaczonej sali w której odbędzie się test.
 • Po zajęciu wyznaczonego miejsca przez nauczyciela, uczeń może zdjąć maseczkę.
 • Po zakończonym teście, uczeń bezpośrednio wychodzi z sali lekcyjnej, zakładając maseczkę i kieruje się do wyjścia głównego szkoły.
 • Podczas pobytu w szkole uczeń zachowuje odstęp 1,5 m od innych osób oraz unika skupisk z innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły.
 • Uczeń przynosi do szkoły długopis oraz legitymację szkolną.

Życzymy powodzenia!

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.