Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Zakończenie roku szkolonego - Spotkanie online z Dyrektorem szkoły – 26.06.2020 (piątek) 

Klasy IV - VI – 8:30
Klasy I - III – 10:00

KLASY I- II - 25.06.2020 (czwartek)
Klasa IIA - 13:00 hala sportowa
Klasa IIB - 13:00 mała sala gimnastyczna
Klasa IIC -14:00 hala sportowa
Klasa IA - 14:00 mała sala gimnastyczna
Klasa IB - 15:00 mała sala gimnastyczna
Klasa IC - 15:00 hala sportowa
Klasa ID - 16:00 hala sportowa

KLASY III, IV, V, VI - 26.06.2020 (piątek)
Klasa VIA – 10:00 hala sportowa
Klasa VIB – 10:00 mała sala gimnastyczna
Klasa VA – 11:00 hala sportowa
Klasa VC – 11:00 mała sala gimnastyczna
Klasa VB – 12:00 hala sportowa
Klasa IVA - 12:00 mała sala gimnastyczna
Klasa IIIA - 13:00 hala sportowa
Klasa IIIB - 13:00 mała sala gimnastyczna
Klasa IIIC - 14:00 hala sportowa

Mała sala gimnastyczna - wejście od strony dziedzińca szkoły - przy łączniku.
Hala sportowa – wejście od strony ulicy Rzemieślniczej, główne wejście do hali sportowej.

Zasady bezpieczeństwa ucznia podczas zakończenia roku szkolnego:

- Uczeń przychodzący do szkoły ma obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
- Przed wejściem do szkoły uczniowi będzie mierzona temperatura. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do placówki, objawów chorobowych lub temperatury powyżej -     37,2 °C, pracownik odmawia wpuszczenia ucznia na teren szkoły i zapisuje dane dziecka. Informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się z     rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
- Uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren szkoły.
- Uczeń po wejściu do szkoły samodzielnie udaje się do wyznaczonej sali w której odbędzie się zakończenie roku szkolnego.
- Po zajęciu wyznaczonego miejsca przez nauczyciela, uczeń może zdjąć maseczkę.
- Po zakończonym spotkaniu z wychowawcą, uczeń bezpośrednio wychodzi z sali , zakładając maseczkę i kieruje się do wyznaczonego wyjścia z budynku szkoły.
- Podczas pobytu w szkole uczeń zachowuje odstęp 1,5 m od innych osób oraz unika skupisk z innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły.
- Na salę gimnastyczną, hale sportową wchodzą tylko sami uczniowie bez rodziców/opiekunów prawnych.
- Rodzice/ opiekunowie prawni pozostają na zewnątrz budynku, zachowując odległość min 1,5m.

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.