Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020r.

według następującego harmonogramu:

Harmonogram:

 • godz. 9:00 - klasa IIa, IIb, IIc, IId - spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej
 • godz. 9:45 - klasa IIIb, IIIc, IVa, IVb, IVc - spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej
 • godz. 10:30 - klasa Va, VIa, VIb, VIc - spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej
 • godz. 11:00 - klasa VIIa, VIIb, VIIc, IIIa - spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej
 • godz. 12:00 – klasa Ia, Ib, Ic - hala sportowa

Uczniowie klas II –VII przychodzą bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Uczniowie klas I spotykają się z wychowawcą na dziedzińcu szkoły, przy boisku szkolnym o godz. 11:45. Następnie wraz z wychowawcą przechodzą do hali sportowej. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden z rodziców/ opiekunów prawnych podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Przydział sal:

 • IA – sala 36
 • IB - sala 38
 • IC – sala 37
 • IIA- sala 36
 • IIB - sala 37
 • IIC- sala 38
 • IID- sala 39
 • IIIA – sala 35
 • IIIB - sala 35
 • IIIC- sala 39
 • IVA - sala 50
 • IVB – sala 52
 • IVC - sala 33
 • VA- sala 34
 • VIA - sala 53
 • VIB- sala 49
 • VIC- sala 51
 • VIIA - sala 50
 • VIIB - sala 52
 • VIIC - sala 33

Zasady bezpieczeństwa podczas rozpoczęcia roku szkolnego:

 • Uczeń przychodzący do szkoły ma obowiązek zasłonięcia ust i nosa.
 • Uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren szkoły.
 • Uczeń po wejściu do szkoły samodzielnie udaje się do wyznaczonej sali w której odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego.
 • Po zajęciu wyznaczonego miejsca przez nauczyciela, uczeń może zdjąć     maseczkę.
 • Po zakończonym spotkaniu z wychowawcą, uczeń bezpośrednio wychodzi z sali, zakładając maseczkę i kieruje się do wyznaczonego wyjścia z budynku szkoły.
 • Podczas pobytu w szkole uczeń unika skupisk z innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów klas II - VII pozostają na zewnątrz budynku szkoły, zachowując odległość min. 1,5m.
 • Rodzic / opiekun prawny uczniów klas I , może wejść z dzieckiem na teren szkoły. Zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa: zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego.

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.