Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

 

 

W dniu 12.03.2020r. i 13.03.2020r. obiady będą wydawane,

jeśli dziecko nie będzie w szkole na obiadach w dniu 13.03.2020r.

fakt ten proszę zgłosić intendentowi tel:574-494-935.

Odpisy obiadów od 16.03.2020-25.03.2020r. nie należy zgłaszać.

 

 

 

 

Ogłoszenie !!!

Opłata za obiady za MARZEC 2020 r. (okres obiadowy 06.03.2020 r. - 03.04.2020 r) wynosi:

63,00 – uczeń (cena jednego obiadu 3,00 zł, ilość obiadów 21)

133,35 – nauczyciel (cena jednego obiadu 6,35 zł, ilość obiadów 21)

 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe w terminie OD 01 MARCA 2020 DO 05 MARCA 2020 r.

 

Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, 15-762 Białystok

Nr konta: 84 1240 2890 1111 0010 3568 3071

W tytule przelewu należy wpisać:

Imię i Nazwisko osoby korzystającej z posiłku

Klasę ucznia korzystającego z posiłku

Miesiąc za który dokonywana jest wpłata

Np: Anna Kowalska. kl. I H, obiady za miesiąc MARZEC 2020 r.

 

Kartki obiadowe będą wydane (przez intendenta szkoły) po okazaniu dowodu wpłaty.  Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do intendenta szkoły.

Po odbiór kartek obiadowych proszę zgłaszać się do intendenta szkoły 

w następujących dniach:

o 02.03.2020 r. (PONIEDZIAŁEK) w godz. 7:00 -14:00

o 03.03.2020 r. (WTOREK) w godz. 7:00 -14:00

o 04.03.2020 r. (ŚRODA) w godz. 7:00 -14:00

o 05.03.2020 r. (CZWARTEK) w godz. 7:00 – 14:00

 

Należność za obiady można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły w dniu:

04 MARCA 2020 r. – ŚRODA w godz. 9:00 – 11:00

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat. Wpłata gotówką jak i przelewem po wyznaczonym terminie nie będzie możliwa.

 

Za zgłoszenie odpisu za obiady odpowiada rodzic/opiekun.

 

W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej W PRZEDDZIEŃ ABSENCJI. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie dokonuje się w godzinach
8.00 – 13.00 telefonicznie pod nr 574 494 935 (intendent).

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.