Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

 

OPŁATA ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK (07.10 - 06.11) 2019 r.

 

Opłata za obiady

Cena jednego obiadu

uczniowie

63,00

3,00

pracownicy szkoły

 133,35

6,35

 

KARTKI BĘDĄ WYDAWANE PRZEZ INTENDENTA W DNIACH 

 

                                   02.10.2019 - Środa - 7:00 -14:00

                                   03.10.2019 - Czwartek - 7:00 -14:00

                                   04.10.2019 - Piątek - 7:00 - 14:00

 

 Kartki obiadowe będą wydane po okazaniu dowodu wpłaty

 

 

Wpłatę można dokonać przelewem na konto bankowe (od 01 do 04 października 2019r.). Należność gotówką opłacić można w dniu (03 października 2019r. - czwartek w godz. 9.00 - 13.30)

        Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, 15-762 Białystok

Nr konta: 84 1240 2890 1111 0010 3568 3071

W tytule przelewu należy wpisać:

  1. Imię i Nazwisko osoby korzystającej z posiłku
  2. Klasę ucznia korzystającego z posiłku
  3. Miesiąc za który dokonywana jest wpłata

Np: Anna Kowalska. kl. III H, żywienie za miesiąc czerwiec 2019 r.

 

Prosimy o terminowe wpłaty.

Po wyznaczonym terminie opłaty za obiady gotórką jak i przelewem nie będą przyjmowane.

 

Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty podanej w tabeli powyżej!!!

  

Za zgłoszenie odpisu za obiady odpowiada rodzic/opiekun.

W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej W PRZEDDZIEŃ ABSENCJI. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie dokonuje się w godzinach
 8.00 – 13.00  telefonicznie pod nr 574 494 935 (intendent).

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.