Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Struktura i relacje:

Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.

Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Marcin Zdanowicz, adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 653 22 07.

Informację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się z Natalią Ostapczuk, adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 653 22 07.

Koordynatorem do Spraw Dostępności w szkole  jest p. Natalia Ostapczuk.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 85 653 22 07.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna obiektu Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, 15-762 Białystok

Budynek szkoły posiada 3 wejścia. Wejścia od ulicy Antoniuk Fabryczny i od ul. Rzemieślniczej nie posiadają schodów wejściowych. Wejście od ul. Ogrodniczki posiada schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Biurko osób dyżurujących znajduje się po prawej stronie przy wejściu od ul. Antoniuk Fabryczny 5/7.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze szkoły (stołówka, księgowość, gabinet dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, portiernia). Z powodu braku windy brak dostępności do pomieszczeń na I oraz II piętrze.

Cześć sportowa szkoły ma dwie kondygnacje , posiada windę i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony ulicy Antoniuka Fabrycznego wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego GUS

 

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.