Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

„Religie Podlasia” oraz „Wielokulturowość szansą dla Podlasia” to prezentacje multimedialne wykonane przez Weronikę Marciniak , Gabrielę Kamińską oraz Tomasza Sidoruka z klasy Id. Obie prace zostały zaprezentowane uczniom klasy Id na godzinie wychowawczej. Prezentacje multimedialne  przedstawią religie występujące na Podlasiu z ich krótką  charakterystyką.  Głównym celem prezentacji jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat mniejszości religijno-kulturowych.

 

„Ukraina z bliska i z daleka” to prezentacja pokazująca Ukrainę oczami uczennicy klasy 2a Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku – 14-letniej Julii Luchynets, która urodziła się i wychowała w Łucku na Ukrainie, a od kilku lat mieszka w Polsce, w Białymstoku, razem z rodzicami i adoptowanym kotem.

Julia szybko zaklimatyzowała się na Podlasiu, ale jej ukraińskie korzenie mają dla niej wielką wartość, którą wnosi w społeczność klasy i szkoły nadając dodatkowy wymiar wielokulturowy.

W prezentacji Julia pokazuje najpiękniejsze, jej zdaniem, miejsca na Ukrainie, oraz przedstawia aspekty związane z kulturą, symbolami i tradycją, oraz pięknie opowiada o współczesnej Ukrainie i o tym za co najbardziej kocha Ukrainę i Polskę.

Prezentacja została przedstawiona poza murami szkoły: uczniom i nauczycielom SP nr 15 oraz w Niepublicznej Szkole św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (szkoła z językami mniejszości narodowych Podlasia).

Julia przedstawiła również swoją pracę na godzinie wychowawczej w swojej macierzystej szkole.

Praca została wykonana pod opieką p. Bożeny Teleszewskiej i p. Iwony Gawryluk.

julka-ukraina front jpg

 

 Makieta została wykonana przez uczniów klasy Id Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku pod opieką p. Iwony Gawryluk. Główną ideą makiety jest zwrócenie uwagi na mniejszości religijno-kulturowe występujące na Podlasiu. Problemem mieszkańców naszego regionu jest stereotypowe myślenie i niedostateczna znajomość kultury mniejszości.

 Podlasie od wieków stanowi przestrzeń styku wielu kultur,  związane jest to z różnorodnością żyjących tu ludzi katolików, prawosławnych, Tatarów i ludności żydowskiej, którzy od wieków zasiedlają tereny Podlasia.  Makieta jest symbolem tolerancji i jedności wielokulturowej.

 

11 marca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 9 odbyło się spotkanie rodziców, uczniów klasy I d. Podczas spotkania została zaprezentowana praca multimedialna wykonana przez Weronikę Marciniak i Gabrielę Kamińską pt:”Religie Podlasia” oraz makieta - Miasto Tolerancji- stworzona przez całą klasę Id. Główną ideą obu prac było zwiększenie wiedzy rodziców, na temat mniejszości religijno-kulturowych występujących na Podlasiu. Obie parce wzbudziły ogromne zainteresowanie i zachwyt rodziców.

 

W październiku 2013 roku ramach programu Comenius Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku gościło nauczycieli z 7 państw partnerskich: Wielkiej Brytanii, Węgier, Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Turcji i Niemiec. Jednym z zadań, jakie realizowaliśmy, było wykonanie Kapeluszy Tolerancji. Uczniowie PG 9 pracowali w grupach  ośmioosobowych, każda z nich pod kierunkiem partnera z innego kraju. W ten sposób  powstało 9 zespołów, każdy z nich miała wykonać 2 kapelusze i ich projekty – jeden  kapelusz o charakterze narodowym danego kraju, drugi z przydzielonych grupie  materiałów recyclingowych. Zarówno uczniowie,  jak i opiekunowie podeszli do pracy kreatywnie i z zapałem, a efekty ich  wspólnych działań zostały zaprezentowane w czasie finałowego pokazu mody. Wspólna praca była również doskonałą  lekcją wielokulturowości i odmienności kulturowej. Uczniowie, oprócz dobrej zabawy, mieli okazję poznać i porównać  różnice kulturowe państw partnerskich.

  

 

  

 "Żeby świat był lepszy, konieczna jest miłość do każdego człowieka i tolerancja, bez względu na rasę, religię i narodowość."
Irena Sender


W ramach projektu "Podlaska Mozaika " 18 listopada 2013 r. obchodziliśmy w PG nr 9 Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji młodzieży klas I-II zaprezentowany został spektakl "Wąż ", którego motywem przewodnim była tolerancja. To barwne przedstawienie było udziałem uczennic z koła teatralnego z klasy III D, przygotowane pod kierunkiem p. Bożeny Pisanko. Młodzież wysłuchała także piosenek o tej samej tematyce: "Dziwny jest ten świat", "Tolerancja", "Ja jestem inny, ty jesteś inna". Swoje talenty wokalne zaprezentowali : Sebastian Kochański- kl. II a, Bernadetta Bielska- kl. II b, Małgorzata Korytko-kl. IIc, Martyna Danowska- kl. IIIe, Julita Pańkowska -kl. II f. Uroczystość uświetnił pokaz tańca tureckiego i żydowskiego, z elementami greckiego, w wykonaniu ucznnic: Pauliny Mróz- kl. II c, Izabeli Skorupskiej- kl. II c, Pauliny Bartoszuk-kl. II e, Sylwii Radzewicz-kl. II f oraz Michaliny Brańskiej-kl. II f. Młodzież wysłuchała także wierszy "Tolerancja" oraz "Ty, który skrzywdziłeś", które deklamowali : Paweł Sidorczuk-kl. II f, Katarzyna Falkowska-kl. II f i Martyna Danowska-kl. III e.

Przypominamy : Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Ustanowione było przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej.
Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. W Deklaracji Unesco, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją, lecz także znaczenie różnorodności kulturowej.
Uroczystości związane z MDT przygotowały : p. Anna Geniusz i p. Bożena Pisanko.

 

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.