Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

9 kwietnia 2014 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku gościli z Mozaiką Podlaską w Szkole Podstawowej nr 15.

Weronika Marciniak i Gabriela Kamińska z klasy  I d w prezentacji „Religie Podlasia” zaprezentowały religie występujące na Podlasiu z ich krótką charakterystyką. Głównym celem pracy było zwiększenie wiedzy na temat mniejszości religijno-kulturowych występujących na Podlasiu.

Prezentacja Tomasza Sidoruka z klasy I d „Wielokulturowość szansą dla Podlasia” „zabrała” szóstoklasistów w krótką podróż po Podlasiu. Wyjaśniła, czym są mniejszości narodowe, etniczne i czym jest tolerancja i wielokulturowość. Opowiadała o różnicach w obrządkach ślubu czy pochówku u wyznawców m.in. islamu, judaizmu. Przybliżyła także nieznane nam tradycje i kulturę mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasz region.

W prezentacji Ukraina z bliska i z daleka” Julia Luchynets z klasy II a pokazała najpiękniejsze miejsca na Ukrainie. Julia urodziła się i wychowała w Łucku na Ukrainie, a od kilku lat mieszka w Polsce, w Białymstoku. Uczennica przedstawiła aspekty związane z kulturą, symbolami i tradycją oraz pięknie opowiedziała o współczesnej Ukrainie i o tym za co najbardziej kocha Ukrainę i Polskę.

Oprócz prezentacji multimedialnych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 mogli obejrzeć makietę Miasto tolerancji” wykonaną przez uczniów klasy I d oraz „Kapelusze Tolerancji”   Wszystkie prace wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej.

22 stycznia 2014r. uczniowie klasy II a i II d obejrzeli spektakl w wykonaniu dzieci, młodzieży i instruktorów Młodzieżowego Domu Kultury Białystok - mój domw Białostockim Ośrodku Kultury. Przedstawienie przybliżyło widzom historię naszego miasta, ludzi, którzy tworzyli jego koloryt i kulturowe bogactwo. Zaproszona młodzież mogła się przekonać, że przedwojenny Białystok był tętniącą życiem społecznością, która miała swoje gwiazdy, małe podwórkowe sprawy i cieszących się życiem ludzi. Dodatkową atrakcją był udział uczennicy naszej szkoły, Julii Gumieniak z kl. II a, która perfekcyjnie wcieliła się w rolę jednej z Żydówek. Gratulujemy Julii występu, a swoją drogą bez wątpienia możemy stwierdzić, iż przyjemna była podróż w przeszłość i historię naszego miasta.

12 marca 2014 roku uczniowie klasy I b, I d i I e Publicznego Gimanzjum nr 9  uczestniczyli w warsztatach pt: Tolerancja jest ok” organizowanych przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

W trakcie spotkania uczniowie przyjrzeli się następstwom braku społecznej akceptacji dla szeroko pojętej odmienności.

Wspólnie stworzyli  definicję pojęć "tolerancja" i "nietolerancja". Punktem wyjścia do dyskusji  była projekcja brytyjskiego  filmu. Poprzez praktyczne działania warsztatowe uczestnicy uświadomili sobie, że bycie człowiekiem otwartym i tolerancyjnym to niezbędny warunek poznania otaczającego świata. Zrozumieli, że tolerancja nie jest dla nich zagrożeniem ani „aktem łaski” czynionym wobec odmienności – to szansa, której nie można zmarnować. Organizatorem wyjścia była p. Iwona Gawryluk, a opiekunami p. Katarzyna Anikiej, p. Katarzyna Żukowska- Suchocka i p. Iwona Gawryluk.

 

26 marca 2014 uczniowie klasy I d Weronika Marciniak, Gabriela Kamińska i Tomasz Sidoruk oraz uczennica klasy II a Julia Luchynets zaprezentowali czytelnikom   Filii nr 13 Książnicy Podlaskiej prezentacje multimedialne „Religie Podlasia”, „Wielokulturowość szansą dla Podlasia” oraz „Moja Ukraina”. Ponadto, czytelnicy Książnicy mogli podziwiać makietę  ”Miasto Tolerancji” wykonaną przez uczniów klasy Id oraz „Kapelusze Tolerancji”. Wszystkie zaprezentowane prace wzbudziły ogromne zainteresowanie, a także skłoniły do refleksji nad  odmiennością i wielokulturowością naszego regionu. Opiekunem uczniów jest p. Iwona Gawryluk.

Dnia 20 stycznia 2014 r. klasa I f PG nr 9 uczestniczyła w warsztatach ” Religie Podlasia ”, organizowanych przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Warsztaty przekazały uczniom w atrakcyjnej formie dydaktycznej podstawowe informacje dotyczące religii, których przedstawiciele mieszkają lub w przeszłości zamieszkiwali licznie na Podlasiu-kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, augsbursko-ewangelickiego, a także judaizmu i islamu. Zajęcia ukazały także wielowyznaniowy obraz Podlasia jako wartościowego dziedzictwa i potencjału kulturotwórczego oraz podjęły próbę kształtowania postawy otwartości oraz samodzielności intelektualnej, opartej na wiedzy i osobistym doświadczeniu.

Warsztaty rozpoczęła prezentacja multimedialna, w której duchowni opowiadali o swojej religii/wyznaniu, codziennych i świątecznych obowiązkach. W klarowny sposób przekazane zostały informacje dotyczące podstawowych zasad wiary, liturgii, najważniejszych świąt. Filmy zaprezentowały charakterystyczną dla danej religii architekturę oraz wystrój świątyń. W filmach wystąpili : ks. Andrzej Chutkowski, ks. Andrzej Misiejuk, mufti Muzułmańskiego Związku Wyznaniowego w RP Tomasz Miśkiewicz, ks. Tomasz Wigłasz, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Kolejnym punktem warsztatów było układanie puzzli dużego formatu ( tradycyjnych i multimedialnych ), przedstawiających świątynie znajdujące się na Podlasiu .

Uczniowie wykonali także ćwiczenie ,, tajemnicza skrzynia ”. Polegało ono na odgadnięciu nazw przedmiotów wyjmowanych ze skrzyni, określeniu ich przeznaczenia oraz przyporządkowanie do danej religii/wyznania. Na zakończenie zajęć młodzież otrzymała zeszyty ćwiczeń, z pomocą których utrwaliła nabytą w trakcie zajęć wiedzę.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, w znaczący sposób przyczyniając się do poszerzenia wiedzy o wielowymiarowości i różnorodności Ich małej ojczyzny-Podlasia. Opieka i organizacja wyjścia-p. Marta Sołowianowicz.

 

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.