Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

 

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DYREKTOR

 Alfred Komar

WICEDYREKTOR

 Iwona Gawryluk

PEDAGOG

 Monika Świerzbińska

PSYCHOLOG

 Joanna Mieszkowska

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

edukacja wczesnoszkolna

 Agnieszka Adamska

Agnieszka Ciunel

Katarzyna Falkowska

 Joanna Krasowska

Anna Krauze

 Paula Kucharska

Maria Romatowska

 Beata Smolińska

Małgorzata Sołowiej

Iwona Sztabińska

 

język polski

 Bożena Barbara Pisanko

 Ewa Underlich

język angielski

 Iwona Gawryluk

 Karolina Wyrzykowska

 Katarzyna Żukowska-Suchocka

historia, wiedza o społeczeństwie

 Robert Królik

geografia

 Bożena Gruszewicz

 

 biologia

 Mariusz Ogryzko

matematyka

 Elżbieta Łojewska

 

 przyroda

 Mariusz Ogryzko

 

 informatyka

 Norbert Toruński

wychowanie fizyczne

Justyna Roszkowska

 Piotr Zinkiewicz

edukacja dla bezpieczeństwa

 Beata Oniśko

muzyka, zajęcia artystyczne, plastyka

 Joanna Kruk

 Ewa Walecka

 

zajęcia techniczne

 Robert Królik

 

religia

ks. Dawid Bartoszuk 

ks. Marcin Hołodok

 Iwona Teresa Zdanowicz

 

wychowanie do życia w rodzinie

Bogumiła Jurgielewicz

instruktor tańca

 Małgorzata Mocarska-Bergiel

wychowawca świetlicy

 Iwona Jabłońska

 Beata Renata Oniśko

Małgorzata Sokolińska

 nauczyciel wspomoagający

Żaneta Gaińska

Beata Kulesza

 

biblioteka

 Anna Geniusz

 Bożena Hermanowska

 

 

 

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.