Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

Klasa I

 

LP.

 

Temat

Liczba godzin lekcyjnych przeznaczona na temat

1.

Kim jestem? Moja samoocena- mocne i słabe strony, odkrywanie własnego potencjału i zainteresowań- jak akceptować siebie? Odpowiedzialność za rozwój i realizację celów życiowych.

 

2.

Życie jako fundamentalna wartość. Kiedy zaczyna się życie człowieka? Cywilizacja życia- jak ją rozumieć?

 

3.

Fazy rozwoju człowieka- okres prenatalny, narodziny.

 

4.

Fazy rozwoju człowieka- faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego.

 

5.

Człowiek istota wielowymiarowa i dojrzała. Kryteria dojrzałości człowieka.

 

6.

Przyjaźń, zakochanie, pierwsza miłość.

 

7.

Miłość i odpowiedzialność.

 

8.

Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania.

Dziewczęta

9.

Problemy i trudności okresu dojrzewania.

Dziewczęta

10.

Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców, tożsamość płciowa.

Dziewczęta

11.

Wyrażanie miłości a presja seksualna

Dziewczęta

12.

Inicjacja seksualna. Czy warto czekać? Podmiotowość człowieka w kontaktach intymnych.

Dziewczęta

13.

Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania.

Chłopcy

14.

Problemy i trudności okresu dojrzewania.

Chłopcy

15.

Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców, tożsamość płciowa.

Chłopcy

16.

Wyrażanie miłości a presja seksualna.

Chłopcy

17.

Inicjacja seksualna. Czy warto czekać? Podmiotowość człowieka w kontaktach intymnych.

Chłopcy

18.

Zachowania asertywne.

 

19.

Sposoby spędzania wolnego czasu.

 

KLASA II

 

LP.

Temat

 

Liczba godzin

lekcyjnych przeznaczona

na temat

1.

WdŻwR w klasie II. O potrzebie godności i szacunku człowieka.

 

2.

Przyjaźń – szkołą miłości.

 

3.

Miłość. Etapy jej rozwoju.

 

4

Spotkania i rozstania.

 

5.

Seksualność człowieka. Homoseksualizm.

Dziewczęta

6.

Miłość i szacunek; kolejność więzi.

Dziewczęta

7.

Czy warto czekać ?

Dziewczęta

8.

Płodność kobiety i mężczyzny – co warto wiedzieć?

Dziewczęta

9.

Antykoncepcja i środki wczesnoporonne.

Dziewczęta

10.

Seksualność człowieka. Homoseksualizm.

Chłopcy

11.

Miłość i szacunek; kolejność więzi.

Chłopcy

12.

Czy warto czekać?

Chłopcy

13

Płodność kobiety i mężczyzny – co warto wiedzieć?

Chłopcy

14.

Antykoncepcja i środki wczesnoporonne.

Chłopcy

15.

Ona i on – tacy sami, czy zupełnie różni?

 

16.

Uwaga! AIDS

 

17.

Choroby przenoszone drogą płciową.

 

18.

Planowanie rodziny – wybrać mądrze i odpowiedzialnie.

 

19.

Rola autorytetów w życiu człowieka.

 

 

 KLASA III

 

LP.

 

Temat

Liczba godzin lekcyjnych przeznaczona na temat

1.

WdŻwR w klasie III. Fazy rozwoju człowieka.

 

2.

Miłość i jej rodzaje.

 

3.

Wartości związane z płciowością człowieka: budowanie więzi, małżeństwo i rodzicielstwo.

 

4.

Początek życia ludzkiego, czyli o jednym z cudów przyrody.

 

5.

Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety?

Dziewczęta 

6.

Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny (MNPR).

Dziewczęta 

7.

W oczekiwaniu na dziecko. Być matką.

Dziewczęta

8.

Pornografia a kobieta.

Dziewczęta

9.

Prostytucja nieletnich.

Dziewczęta

10.

Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety?

Chłopcy

11.

Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny (MNPR).

Chłopcy

12.

W oczekiwaniu na dziecko. Być ojcem.

Chłopcy

13.

Pornografia a mężczyzna.

Chłopcy

14.

Prostytucja nieletnich.

Chłopcy

15.

Stali się rodzicami. Gdzie szukać pomocy?

 

16.

Życie jako fundamentalna wartość.

 

17.

Życie z FAS- dziękuję nie piję.

 

18.

Aborcja.

 

19.

A jednak rodzina. Podsumowanie zajęć w gimnazjum.

 

 

 

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.