Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

1024px-Alopecurus arundinaceus (3943414360)

"Co w trawie piszczy?" to propozycja dla wszystkich, których ciekawią nowinki przyrodnicze z regionu i ze świata. To wyjątkowa zakładka, gdyż prowadzona jest przez Tomka Sidoruka (ucznia klasy drugiej), który dokonuje przeglądu stron internetowych związanych ze środowiskiem naturalnym. Pierwsze wyniki pracy Tomka poniżej. Zapraszamy do regularnego odwiedzania zakładki "Co w trawie piszczy?"

„Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.”

Teraz dużo się mówi o odnawialnych źródłach energii: panele słoneczne, wiatraki (przykłady w Białymstoku w następnych artykułach). Unia Europejska przeznacza duże pule pieniędzy na odnawialne źródła energii sprawdź czy warto i to jest naprawdę nam potrzebne.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii

Linki:

http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/130-mln-euro-na-odnawialne-zrodla-energii-i-efektywnosc-energetyczna/jvc34, http://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii, http://pl.wikipedia.org/wiki/100%25_energii_odnawialnej,

Do zielonego szkło opakowaniowe, do żółtego suche surowce, ale czy to wszystko co powinniśmy wiedzieć o gospodarce odpadami w Białymstoku. O tym, jakże ważnym problemie jakim jest gospodarka odpadam przypomina nam akcja „Segreguje – świece przykładem”.

„Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszym mieście”

Źródło: http://odpady.bialystok.pl/

Linki: http://odpady.bialystok.pl/

„Projekt o wartości 140 mln euro to jedna z największych inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach. Kompleks produkcyjny Swedspan obejmuje zakład produkcyjny ultra cienkich płyt drewnopochodnych (UT-HDF), tartak oraz zakład foliowania i przycinania płyt na wymiar. Budowa tego kompleksu od podstaw trwała mniej niż 2 lata. Zatrudnienie w nim znalazło 250 osób, z których 90 procent pochodzi z regionu Podlasia. Obecnie trwa procedura administracyjna zmierzająca do uruchomienia produkcji na pełną skalę we wszystkich zakładach należących do kompleksu.”

Parę lat temu w gminie Orla został wybudowana fabryka Swedspan obecne Ikea(zdjęcie wyrzej . Są tego wady i zalety. Zalety na pewno praca rozwój regionu bądź co bądź to jest duża fabryka i wkład z podatków jest . Wady zanieczyszczenie powietrza zanieczyszczenie rzek koło zakładu(według radia Białystok).

„W Orli rozpoczęła się budowa farmy wiatrowej, w skład której wejdzie 15 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 37,5 MW. Pierwsze wiatraki stanął w okolicy wsi Spiczki i Topczykały jeszcze w tym roku.”

Farma wiatrakowa dokładnie po drugiej stronie drogi (zdjęcie drugie). Są także tego wady i zalety. Wady Ultra dźwięki wydawane przez wiatraki są szkodliwe, na obszarze ferm wiatrakowych nie będą mogły rozwija się gospodarstwa agroturystyczne, gdyż wiatraki szpecą krajobraz. Zalety to pozyskiwanie „zielonej energii” bez emisji żadnych zanieczyszczań. Niedługo ukarze się artykuł na temat paneli słonecznych w Białymstoku.

Hałas towarzyszy nam niemalże codziennie ale czy coś możemy z tym zrobić. Miasta budują ekrany dźwiękochłonne. W naszej szkole jest planowane ściszenie dzwonków. Hałas czy jest dla nas nieszkodliwy czy też jest dala nas niezwykle szkodliwy? „Z opublikowanego właśnie raportu Najwyższej Izby Kontroli, która porównała mapy akustyczne największych polskich miast, wynika, że hałas w Białymstoku nie jest wielkim problemem. Szkopuł w tym, że część danych może nie oddawać rzeczywistości.”

Źródło :http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140826/REG00/14082972

Linki:http://pl.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%82as,

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140310/BIALYSTOK/140309950,
http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article

 

„Natura 2000” Jest już z nami ponad 10 lat od (16 kwietnia 2003 r. po Traktacie ateńskim), ale czy dużo wiemy na jej temat?

Natura 2000 jest to ogólnoeuropejski projekt, dotyczy ochrony siedlisk i zarazem gatunków ptaków. W Europie już jest około 145000 km2. Powierzchni morskiej i około 800000 km2. Powierzchni lądowej (około 18% powierzchni krajów UE).

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000

Linki http://natura2000.gdos.gov.pl/, http://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000

„Parki narodowe tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.” Są to obszary które pomagają nam zachować naturę w jak najlepszym stanie przez lata wiąże się to z wielkimi wyrzeczeniami ze strony państwa i okolicznych mieszkańców.

Źródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/2236_parki_narodowe/311_parki_narodowe.html

Linki: http://www.mos.gov.pl/artykul/2236_parki_narodowe/311_parki_narodowe.html

„Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.” Dużo się parę lat temu mówiło na temat GMO sprawdź czy było warto i czy jest się czego obawiać.

Źródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/2086_gmo/8806_gmo.html

Link: http://www.mos.gov.pl/artykul/2086_gmo/8806_gmo.html

 

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.