Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

 

Człowiek jest wielkim nie przez to, co posiada, 

lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

  Jan Paweł II

 

C E L E    P R O G R A M O W E

 

1.

Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych

 

2.

Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich.

 

3.

Tworzenie więzi między uczniami, nauczycielami a środowiskiem lokalnym.

 

4.

Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

 

5.

Nabywanie doświadczeń i umiejętności społecznych.

 

6.

Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 

7.

Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.

 

8.

Organizacja w szkole pomocy uczniom napotykającym na trudności rodzinne, zdrowotne, finansowe, edukacyjne.

 

Szkolny Klub Wolontariusza prowadzi pani Beata Oniśko i pani Beata Wielgat.

 

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.