Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

KAMPANIA " POLA NADZIEI "

10 października wolontariusze PG9 wraz z opiekunem panią Beatą Oniśko uczestniczyli w uroczystej inauguracji kampanii Hospicjum dla dzieci „Pomóż Im”, która odbyła się w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. „Pola nadziei” to kampania społeczna mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symbol nadziei i tworzeniu „pól nadziei”. Kampania ma na celu uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy.

 *

AKCJE HUMANITARNE :

KAMPANIE EDUKACYJNE "STUDNIE DLA POŁUDNIA"

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na kwestię dostępu do wody w krajach, w których PAH buduje i remontuje ujęcia wodne: Somalii, Sudanie Południowym i Autonomii Palestyńskiej oraz na temat globalnego systemu produkcji, do którego wykorzystywane są zasoby wodne.

1

 

Kobiety przy studni, Sudan Południowy, fot.: Wojciech Grzędziński

2

Szkoła w Duccum, Sudan Południowy, fot. PAH

 

W 2010 r. ONZ uznała dostęp do wody za prawo człowieka, jednak wciąż na świecie aż 768 milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody. To tyle, ile wynosi liczba mieszkańców Europy. PAH od 2006 r. prowadzi działania na rzecz poprawy dostępu do wody w Sudanie Południowym, a od 2011r. w Somalii remontuje i buduje nowe ujęcia wodne- studnie oraz berkady.

Szkoła, włączając się w kampanię Studnia dla Południa, będzie miała możliwość przeprowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych, które zwiększą wiedzę uczniów i uczennic na temat dostępu do wody w różnych krajach oraz przyczyn i skutków jego braku. Będzie miała także możliwość wsparcia działań PAH w Sudanie Południowym i Somalii.

Do tej pory, w ramach kampanii Studnia dla Południa wybudowaliśmy studnię w szkole podstawowej w Bor ( Sudan Płd. ). W szkole w Bor uczy się 250 dzieci, które dzięki studni mają dostęp do bezpiecznej pitnej wody.

3

Uczniowie ze szkoły w Ducuum, Sudan Południowy, fot. PA

2. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

Wolontariusze przygotowują pokaz mody ekologicznej. Wszystkie kreacje zostaną wykonane z odpadów tworzyw sztucznych, które mogą być poddane recyklingowi. Celem tego modułu jest uświadomienie znaczenia segregacji odpadów i recyklingu w globalnej oszczędności wody, ochronie ekosystemów naszej matki-planety Ziemi.

 4

3.  "ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ "

Adopcja sercaAkcja polega na zbiórce funduszy na opłatę nauki dziecka w Afryce. Koordynatorem akcji jest wolontariusz Maksymilian z kl.III g. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz kl. I a pod opieką wychowawcy, pani Ketty Kołomyjkiej wspomożemy dwojgu dzieci w ich edukacji.

Adopcja serca jest to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata.
Z reguły polega ona na wsparciu finansowym konkretnego dziecka, którego celem jest umożliwienie dziecku edukacji. Program „adopcja serca” (adopcja na odległość) obejmuje także zdolną młodzież i również wiąże się z pomocą w zdobyciu wykształcenia lub nauką konkretnego zawodu. Między ofiarodawcą a podopiecznym tworzy się niepowtarzalna więź, często pomagający otrzymuje zdjęcie swojego podopiecznego a nawet listy.

Taką formą pomocy zawsze objęte są dzieci w ciężkiej sytuacji życiowej a nad wydatkami związanymi z edukacją, zdrowiem, wyżywieniem czuwają na miejscu misjonarze, wolontariusze, składając coroczny raport.

Podjęcie się „adopcji serca” musi być odpowiedzialną decyzją, która wiąże się z odpowiedzialnością za losy konkretnego dziecka, które wie że ma opiekuna i dzięki niemu ma co jeść i może chodzić do szkoły.

Będziemy współpracować z ks. Markiem Siekierko (na zdjęciu obok), który pochodzi z Hajnówki i od 20 lat pracuje na Misjach w Afryce. Na początku pracował on w Czadzie, a obecnie od kilkunastu lat pracuje w Kamerunie. Jego Misja nazywa się Nsimi i istnieje od 15 lat. To właśnie tam mieszkają podopieczni, którym chcemy pomóc.

           

 

 

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.