Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

CELE I ZADANIA KLUBU CZYTELNIKA

Klub Czytelnika powstał w 2011 roku z inicjatywy pani Anny Geniusz, nauczyciela –bibliotekarza PG 9 w Białymstoku. Jest ciekawą formą pracy pedagogicznej z młodym czytelnikiem, która pozwala na angażowanie się uczniów w różne działania literackie, artystyczne na terenie biblioteki, szkoły, a nawet miasta.

Główne cele i zadania jakie sobie stawia to:

-Rozwijanie zainteresowań literackich młodzieży

-Poznanie twórczości i biografii wybranych współczesnych pisarzy młodzieżowych

-Zapoznanie z zasadami promocji książek

-Zapoznanie z nowościami literatury młodzieżowej

-Propagowanie czytelnictwa w szkole

-Reklama książki w szkole i we własnej klasie

-Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej i obcej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.

-Wyszukanie i promocja młodych talentów.

-Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni literacko-plastycznej

-Kierowanie twórczością własną młodzieży

-Kształcenie umiejętności redagowania tekstów i pisanie recenzji z przeczytanych książek

Zadania:

-Tworzenie ciekawych plakatów o czytaniu

-tworzenie haseł dotyczących czytania

-Wypowiadanie się i wyrażanie swojego zdania na temat twórczości danego autora

-Dyskusja na temat przeczytanej literatury

-Pisanie recenzji przeczytanych książek i zamieszczanie na tablicy bibliotecznej

-Głośne czytanie wybranego fragmentu książki w klasie

-Wyszukiwanie ciekawych i wartościowych cytatów ze współczesnej literatury młodzieżowej promujących wartościowe postawy

-Projektowanie i wykonywanie gazetek szkolnych o czytaniu, pisarzach i ich dorobku oraz tworzenie tematycznych gazetek ściennych

-Włączenie się w ogólnopolską kampanię „ Cała Polska czyta dzieciom”

-Udział w akcjach czytelniczych

-Udział w działaniach bookcrossingu

-Dokumentowanie działań w kronice biblioteki ( zespół kronikarski)

-Organizowanie wieczorów literacko-poetyckich

-Przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, literacko- plastycznych, literackich twórczości własnej

-Organizowanie spotkań autorskich z udziałem młodzieży

-Udział w projektach organizowanych w bibliotece

 

 

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.