Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

images

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza.

Konkurs na pracę grupową lub indywidualną, pokazującą współistnienie w naszym regionie ludzi różnych kultur, religii i narodowości w nawiązaniu do historii lub w kontekście teraźniejszym.

Organizatorzy :

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Tyszkiewicz

Współorganizatorzy :

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Cele konkursu :

-       poznanie kultury, tradycji i obrzędowości regionu

-       budowanie postawy dialogu między ludźmi różnych kultur, narodów i religii

-       pogłębianie wzajemnego zaufania i sympatii

-       poszerzanie wzajemnej otwartości, ułatwiającej kontakt z drugim człowiekiem

-       budowanie gotowości do kontaktu z nieznaną osobą

-       integracja z zachowaniem odrębności kultur. Preferowane będą prace pokazujące różnorodne aspekty wielokulturowego współistnienia.

Uczestnicy konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe oraz gminne i miejskie domy kultury z województwa podlaskiego.

Zasady udziału w konkursie

1. Przyjmowane będą prace wykonane w następujących formach:

-    film

-    wideoklip

-    spektakl

-    praca przestrzenna

-    praca plastyczna

-    fotoreportaż

-    tekst – reportaż, wywiad, opowiadanie, wiersz.

 1. Prace powstałe w ramach konkursu muszą być, przed ich wysłaniem na konkurs, zaprezentowane w szkole; preferowane będą prace zaprezentowane w środowisku lokalnym – w przestrzeni osiedla, wsi, miasta, instytucji lub w Internecie – na publicznie dostępnej stronie internetowej czy portalu.
 2. Do każdej pracy należy dołączyć jej metryczkę (wg wzoru) oraz dokumentację dotyczącą prezentacji pracy w środowisku lokalnym (krótki opis, zdjęcia, w przypadku strony internetowej – print screen strony); nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez organizatorów konkursu w celach związanych z tematyką konkursu oraz na wykorzystanie danych osobowych autorów prac do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Metryczkę pracy należy dodatkowo przesłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisując w temacie nazwę szkoły (placówki).
 3. Prace powinny dotyczyć działań realizowanych w latach 2013/2014 i 2014/2015 i nienagrodzonych we wcześniejszych edycjach konkursu.
 4. Konkurs trwa do końca marca 2015 r.
 5. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 10 kwietnia 2015 r.; prace, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględnione.
 6. Prace należy nadsyłać na adres:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

ul. Warszawska 8

15-063 Białystok

z dopiskiem: „praca konkursowa”

 1. Prace oceni komisja konkursowa, w skład której będą wchodzić osoby wskazane przez organizatorów.
 2. Dla autorów najlepszych prac gwarantujemy atrakcyjne nagrody indywidualne i zespołowe.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych, w tym prac nagrodzonych i wyróżnionych, do promocji idei konkursu. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy pozostałych prac mogą je odebrać nie później niż 25 czerwca 2015 r. Po tym terminie o przeznaczeniu nieodebranych prac zdecydują organizatorzy.
  Załącznik do regulaminu konkursu „Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza”

 Metryczka pracy konkursowej (proszę uzupełnić drukowanymi literami)

Tytuł pracy:

 

Imię i nazwisko autora

(imiona i nazwiska autorów):

 

Klasa:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

(opiekuna):

 

Krótki opis pracy (w wypadku filmu także czas jego trwania):

 

Dane adresowe szkoły:

pełna nazwa szkoły

(łącznie z patronem szkoły):

 

miejscowość:

 

kod pocztowy:

 

nazwa ulicy i numer:

 

numer telefonu:

 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:

 
     

 Oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub pełnoletniego ucznia – autora pracy:

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy* / pracy mojego dziecka**, złożonej na konkurs „PODLASKA MOZAIKA. W POSZUKIWANIU WSPÓLNOTY POGRANICZA”, przez organizatorów konkursu w celach związanych z jego tematyką.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych* / danych osobowych mojego dziecka** w celach związanych z organizacją konkursu. * dotyczy osoby pełnoletniej; ** dotyczy rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Nowe Horyzonty

Ogólnopolski Projekt "Cybernauci"

Mobilność Kadry Edukacyjnej

Szkoła Odkrywców Talentów
Lepsza szkoła
Unicef
TEG

Copyright © 2018 Norbert Toruński Rights Reserved.