Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

images

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza.

Konkurs na pracę grupową lub indywidualną, pokazującą współistnienie w naszym regionie ludzi różnych kultur, religii i narodowości w nawiązaniu do historii lub w kontekście teraźniejszym.

Organizatorzy :

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Tyszkiewicz

Współorganizatorzy :

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Cele konkursu :

-       poznanie kultury, tradycji i obrzędowości regionu

-       budowanie postawy dialogu między ludźmi różnych kultur, narodów i religii

-       pogłębianie wzajemnego zaufania i sympatii

-       poszerzanie wzajemnej otwartości, ułatwiającej kontakt z drugim człowiekiem

-       budowanie gotowości do kontaktu z nieznaną osobą

-       integracja z zachowaniem odrębności kultur. Preferowane będą prace pokazujące różnorodne aspekty wielokulturowego współistnienia.

Uczestnicy konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe oraz gminne i miejskie domy kultury z województwa podlaskiego.

Zasady udziału w konkursie

1. Przyjmowane będą prace wykonane w następujących formach:

-    film

-    wideoklip

-    spektakl

-    praca przestrzenna

-    praca plastyczna

-    fotoreportaż

-    tekst – reportaż, wywiad, opowiadanie, wiersz.

 1. Prace powstałe w ramach konkursu muszą być, przed ich wysłaniem na konkurs, zaprezentowane w szkole; preferowane będą prace zaprezentowane w środowisku lokalnym – w przestrzeni osiedla, wsi, miasta, instytucji lub w Internecie – na publicznie dostępnej stronie internetowej czy portalu.
 2. Do każdej pracy należy dołączyć jej metryczkę (wg wzoru) oraz dokumentację dotyczącą prezentacji pracy w środowisku lokalnym (krótki opis, zdjęcia, w przypadku strony internetowej – print screen strony); nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez organizatorów konkursu w celach związanych z tematyką konkursu oraz na wykorzystanie danych osobowych autorów prac do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Metryczkę pracy należy dodatkowo przesłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisując w temacie nazwę szkoły (placówki).
 3. Prace powinny dotyczyć działań realizowanych w latach 2013/2014 i 2014/2015 i nienagrodzonych we wcześniejszych edycjach konkursu.
 4. Konkurs trwa do końca marca 2015 r.
 5. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 10 kwietnia 2015 r.; prace, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględnione.
 6. Prace należy nadsyłać na adres:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

ul. Warszawska 8

15-063 Białystok

z dopiskiem: „praca konkursowa”

 1. Prace oceni komisja konkursowa, w skład której będą wchodzić osoby wskazane przez organizatorów.
 2. Dla autorów najlepszych prac gwarantujemy atrakcyjne nagrody indywidualne i zespołowe.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych, w tym prac nagrodzonych i wyróżnionych, do promocji idei konkursu. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy pozostałych prac mogą je odebrać nie później niż 25 czerwca 2015 r. Po tym terminie o przeznaczeniu nieodebranych prac zdecydują organizatorzy.
  Załącznik do regulaminu konkursu „Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza”

 Metryczka pracy konkursowej (proszę uzupełnić drukowanymi literami)

Tytuł pracy:

 

Imię i nazwisko autora

(imiona i nazwiska autorów):

 

Klasa:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

(opiekuna):

 

Krótki opis pracy (w wypadku filmu także czas jego trwania):

 

Dane adresowe szkoły:

pełna nazwa szkoły

(łącznie z patronem szkoły):

 

miejscowość:

 

kod pocztowy:

 

nazwa ulicy i numer:

 

numer telefonu:

 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:

 
     

 Oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub pełnoletniego ucznia – autora pracy:

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy* / pracy mojego dziecka**, złożonej na konkurs „PODLASKA MOZAIKA. W POSZUKIWANIU WSPÓLNOTY POGRANICZA”, przez organizatorów konkursu w celach związanych z jego tematyką.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych* / danych osobowych mojego dziecka** w celach związanych z organizacją konkursu. * dotyczy osoby pełnoletniej; ** dotyczy rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.