Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

szkocja

Wakacje to czas, kiedy chcemy wypoczywać, zwiedzać, spędzać czas z bliskimi, lub połączyć przyjemne z pożytecznym. Właśnie tak postanowiłam spędzić tegoroczne wakacje. Na przełomie lipca – sierpnia bieżącego roku, miałam okazję dokształcać się w jednej z renomowanych szkół w Edynburgu „Edinburgh School of English” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie’ - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job- shadowing. Każdy uczestnik programu jest w pewnym stopniu ambasadorem swojego kraju, miasta i szkoły. Aby jak najlepiej zareklamować się za granicą, przygotowałam przed wyjazdem prezentację multimedialną przedstawiającą informacje o rodzinnym mieście Białystok, szkole, w której pracuję oraz systemie edukacyjnym w Polsce.

Kurs w którym uczestniczyłam to ‘Summer teachers methodology’, obejmował 40 jednostek lekcyjnych przez okres dwóch tygodni. Szkolenie okazało się bardzo cennym doświadczeniem, zapewniając mi zarówno wiedzę merytoryczną na temat nauczania języków obcych, jak i praktyczną w postaci prezentowanych i przećwiczonych przez uczestników kursu technik nauczania poszczególnych umiejętności. Kurs był tym ciekawszy, że mogłam konfrontować moje doświadczenia z uczestnikami pochodzącymi z różnych krajów tj. Hiszpania, Austria, Czechy, Niemcy oraz Rosja. Nasze dyskusje i spostrzeżenia pokazały, że mimo dzielących nas odległości jesteśmy jednomyślni co do wielu kwestii związanych z nauczaniem języka angielskiego. Wspólnie tworzyliśmy przepis na udane lekcje. Poznając metody i formy nauczania języka angielskiego stosowano: burzę mózgów, dyskusje, prezentacje multimedialne, techniki ‘websearch’ i ‘role play’, obserwacje zajęć, pracę w parach, grupach oraz wycieczki fakultatywne m.in. do Biblioteki Narodowej, Szkockiej Galerii Narodowej, Muzeum Narodowego, oraz całodniowe wycieczki do Glencoe Rosslyn Chapel i Loch Ness. Większość zajęć miała charakter warsztatów, gdzie sami stawaliśmy się uczniami testującymi nowe treści w kontekście różnych typów inteligencji: kinestetycznej, wizualnej, lingwistycznej, muzykalnej, przestrzennej, interpersonalnej itd. Kurs pozwolił mi na poznanie ciekawych technik nauki języka, które wykorzystam podczas lekcji – nauczanie gramatyki, wymowy czy zarządzanie klasą w celu utrzymania spokoju i dyscypliny. Szkolenie w którym wzięłam udział zachęciło mnie do bardziej refleksyjnego podejścia do sposobów nauczania. Jestem przekonana, że pomoże mi również podnieść zainteresowanie moich uczniów tematyką europejską oraz bardziej zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego. Szkolenie zachęciło mnie do szerszego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wpłynęło na aktualizację mojej wiedzy dotyczącej kultury, języka i systemu edukacyjnego w Szkocji. Nawiązanie komunikacji z innymi uczestnikami kursu pomogło mi w poszukiwaniu nowych źródeł nauki takich jak współpraca międzynarodowa, co wiąże się z nowymi pomysłami i rozwiązaniami metodyczno- wychowawczymi. Wyjazd dał mi możliwość wzbogacenia zajęć z języka angielskiego o treści interkulturowe dzięki czemu lekcje staną się ciekawsze, a przekazywana wiedza prawdziwsza i bardziej realistyczna.

Warto również zauważyć, że udane szkolenie za granicą to zachęta dla moich kolegów do udziału w Europejskich Programach Edukacyjnych. Zebrane na szkoleniu materiały z pewnością posłużą innym nauczycielom, z którymi podzielę się zdobytą wiedzą. Mój wyjazd odbył się dzięki przychylności dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, placówki promującej rozwój zawodowy nauczyciela, szkoły otwartej na udział swych pracowników w szkoleniach w ramach funduszy i projektów europejskich, podnosząc tym samym jej prestiż w środowisku lokalnym.

http://www.comenius.org.pl

 

Iwona Gawryluk 

 

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.