Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

comenius flagi pasek copy

 logo eweliny-1

W roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku po raz drugi będzie brało udział w partnerskim projekcie szkół w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Projekt pod nazwą „Hand in Hand for a Wanderful Land” („Razem stworzymy cudowny świat”) jest projektem pro ekologicznym, którego celem jest:

  • -promowanie współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami projektu w celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego
  • -szerzenie wiedzy o środowisku naturalnym.
  • -ukazanie rzeczywistego stanu środowiska naturalnego.
  • -uwrażliwienie młodych ludzi na problemy środowiska naturalnego i problemy humanitarne.
  • -szerzenie wiedzy o prawach człowieka w kontekście międzynarodowym.
  • -ukazanie możliwości niesienia pomocy ludziom i środowisku.
  • -zachęcenie do aktywnej postawy społecznej.
  • -przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji.
  • -rozwijanie umiejętności organizacyjnych uczniów.
  • -rozwijanie kompetencji językowych uczniów poprzez kontakty bezpośrednie i za pomocą ICT z partnerami projektu.
  • -zachęcanie do stosowania ICT

 Projekt opracowany jest na 2 lata (2013-2015), a jego wartość opiewa na kwotę 20000 Euro.

W projekcie bierze udział 9 krajów partnerskich:

- Turcja

- Włochy

- Hiszpania

- Wielka Brytania

- Niemcy

- Węgry,

- Słowenia

- Polska

- Bułgaria

 

Główne zadania projektowe związane z ekologią:

•             Konkurs na logo projektu „Razem stworzymy cudowny świat!”.

•             Kapelusze Comeniusa – kapelusze wykonane z materiałów recyclingowych.

•             Kalendarz, w którym poruszone są problemy środowiska naturalnego.

•             Prezentacja - efekt cieplarniany.

•             Recykling artystyczny (przerabianie odpadów na dzieła sztuki).

•             Slogany dotyczące dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego krajów partnerskich.

•             Prezentacja uczniów - wiedza o krajach partnerskich.

•             Plakat – materiały recyklingowe.

•             Opis tradycji poszczególnych krajów członkowskich.

•             Piosenka Comenius’a dotycząca problemów środowiska.

•             Pisanie esejów (związanych z ochroną środowiska).

•             Galeria zdjęć.

Pierwsze spotkanie robocze wszystkich partnerów projektu odbędzie się 22 października w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku i będzie trwało do 25.10.2013 roku. W ramach wizyty goście z krajów partnerskich zaprezentują szkoły, z których przybyli, ustalą terminarz zadań i spotkań w ramach pierwszego roku współpracy, rozstrzygną konkurs na logo projektu oraz wraz z uczniami PG9 rozpoczną pracę nad kolejnym zadaniem projektu – tworzeniem kapeluszy z materiałów recyclingowych wraz z ich prezentacją.

W czasie pierwszej wizyty goście z krajów partnerskich będą mieli również okazję zwiedzić Białystok, Supraśl oraz Białostockie Muzeum Wsi w Jurowcach.

 

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.