Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
L.p. Zadanie Termin Koordynator
1 Rada Pedagogiczna - organizacyjna 31.08.2017r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
2 Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 04.09.2017r. M. Markowska, B. Teleszewska, I. Sztabińska, K. Żukowska-Suchocka, M. Kołomyjski
3 XVII  Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 08.09.2017r. K. Anikiej, R. Królik - sztandar
4 Zebranie rodziców - wybory przedstawicieli do Rady Rodziców 13.09.2017r.  (klasy I) 13.09.2017r. (klasy IV i VII) 14.09.2017r. (klasy II i III) J. Mieszkowska, wychowawcy klas
5 Bezpieczna droga do szkoły. Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej 15.09.2017r. (klasy I) A. Adamska, B. Smolińska, I. Sztabińska
6 Rada Pedagogiczna 21.09.2017r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
7 Ukonstytuowanie się Rady Rodziców 27.09.2017r. Dyrektor A. Komar
8 Wyboru Samorządu Uczniowskiego październik 2017r. A. Komarnicki
9 Dzień Hiszpański 12.10.2017r. A. Aparicio Peralta, S. Aparicio Peralta
10 Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2017r. E. Gryczewska
11 Ślubowanie klas pierwszych 12.10.2017r. I. Sztabińska, M. Markowska
12 Konkurs piosenki "Jesienne muzykowanie" październik 2017r. A. Adamska, B. Smolińska, I. Sztabińska
13 Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej listopad 2017r. M.Markowska, B. Teleszewska, P. Zinkiewicz
14 Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 10.11.2017r. H. Sztachelska
15 Rada Pedagogiczna listopad 2017r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
16 Zebranie rodziców 13.12.2017r. (klasy I, IV, VII)   14.12.2017r. (klasy II,III) J. Mieszkowska, wychowawcy klas
17 Konkursy przedmiotowe - etap szkolny listopad-grudzień 2017r. M. Korolczuk
18 Apel z Świąt Bożego Narodzenia 21.12.2017r. I. Mańkowska, M. Waszkiewicz, ks. M. Hołodok, ks. D. Bartoszuk
19 Uroczystość wigilijna 21.12.2017r. J. Roszkowska, M. Sokolińska
20 Ferie Świąteczne 23 - 31.12.2017r. -
21 Egzamin próbny - część humanistyczna 05.12.2017r. K. Kołomysjka, lider zespołu nauczycieli języka polskiego, lider zespołu nauczycieli histoii i wos
22 Egzamin próbny - część matematyczno-przyrodnicza 06.12.2017r. K. Kołomyjska, lider zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
23 Egzamin próbny - język obcy 07.12.2017r. K. Kołomyjska, lider zespołu nauczycieli języków obcych
24 Bożonarodzeniowy festyn rodzinny (warsztaty plastyczne "Ozdoba świąteczna" z udziałem rodziców, rodzinne kolędowanie) grudzień 2017r. I. Gawryluk, K. Wyrzykowska, M. Sokolińska, nauczycielki edukacji wczesnoszkolej
25 Rada Pedagogiczna - klasyfikacja śródroczna 17.01.2018r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
26 Rada Pedagogiczna - podsumowanie I półrocza 18.01.2018r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
27 Ferie zimowe 22.01-04.02.2018r. -
28 Zabawa karnawałowa z babcią i dziadkiem styczeń 2018r. A. Adamska, B. Smolińska, I. Sztabińska
29 Zebranie rodziców marzec 2018r. J. Mieszkowska, wychowawcy klas
30 Dzień Otwarty Szkoły marzec 2018r. A. Adamska, R. Królik, A. Aparicio - Peralta, J. Roszkowska
31 Rada Pedagogiczna - przygotowanie do egzaminów zewnętrznych marzec 2018r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
32 Dzień Talentów 21.03.2018r. E. Łojewska, K. Żukowska - Suchocka, M. Markowska
33 Rekolekcje wielkopostne marzec 2018r. katecheci
34 Przerwa Świąteczna - Wielkanoc 29.03.-03.04.2018r. -
35 Dzień Ziemi Ziemi kwiecień 2018r. B. Gruszewicz
36 Egzamin Gimnazjalny - część humanistyczna 18.04.2018r. Przewodniczący Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej
37 Egzamin Gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza 19.04.2018r. Przewodniczący Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej
38 Egzamin Gimnazjalny - język obcy nowożytny 20.04.2018r. Przewodniczący Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej
39 Święto  Szkoły maj 2018r. K. Anikiej
40 Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja 27.04.2018r. B. Pisanko
41 Rada Pedagogiczna maj 2018r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
42 Zebranie rodziców 16.05.2018r. (klasy I, IV, VII)   17.05.2018r.  (klasy II, II) wicedyrektor, wychowawcy klas
43 Rada Pedagogiczna - klasyfikacja końcoworoczna 18.06.2018r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
44 Rada Pedagogiczna - podsumowanie II półrocza 19.06.2018r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
45 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I 22.06.2018r. Beata Smolińska
46 Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas IV, VII, II, III 22.06.2018r. K. Żukowska - Suchocka, E. Underlich

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.