Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

ed glob 15

W dniach 16-22 listopada 2015 r. obchodzona będzie 17. Edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. W tym roku hasło TEG brzmi:

Równość – od słów do czynów.

 

Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw respektujących różnorodność oraz umiejętności porozumiewania się z różnymi ludźmi.

Chcemy pobudzić waszą aktywność na rzecz sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania się i uświadomić odpowiedzialność za własne działania.

 

Zapraszamy Was do udziału w konkursach, które ogłoszone zostały przez nauczycieli naszej szkoły.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA

REGULAMIN

 

I Organizatorzy:

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele wiedzy o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum nr 9

 w Białymstoku.

1.Konkurs jest skierowany do uczniów PG9, w szczególności do uczniów klas drugich i trzecich.

III Cele konkursu:

1.Uświadomienie uczniom, że przestrzeganie praw człowieka to fundament demokracji, wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

2. Upowszechnienie wśród młodych ludzi postawy poszanowania praw człowieka.

3. Doskonalenie umiejętności stawania w obronie praw swoich i innych ludzi oraz korzystania z uprawnień przysługujących jednostce dzięki znajomości praw.

4. Upowszechnianie wśród młodzieży  wiedzy na temat praw człowieka i ich historii, współczesnych systemów ochrony praw człowieka w Polsce i na świecie oraz organizacji pozarządowych  ochrony praw człowieka.

IV Forma konkursu:

1.Konkurs Wiedzy o prawach człowieka będzie jednoetapowy.

2. Konkurs będzie miał formę pisemnego testu.

V Szczegółowe zagadnienia:

1.Pojęcie  i geneza praw człowieka.

2. Katalog najważniejszych praw człowieka (I, II, III generacja praw człowieka)

3. Systemy ochrony praw człowieka (najważniejsze dokumenty, system uniwersalny ONZ, systemy regionalne, Europejski system ochrony praw człowieka).

4. Ochrona praw człowieka w Polsce, w tym prawa mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

5. Organizacje pozarządowe ochrony praw człowieka (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Amnesty International, Human Rights Watch, Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

6. Przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie.

 

VI Źródła:

1.Najważniejszym  źródłem są strony internetowe organizacji zajmujących się prawami człowieka, w szczególności:

* http://www.brpo.gov.pl/ -Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

* http://www.brpd.gov.pl/ -Rzecznik Praw Dziecka

*http://www.amnesty.org.pl / -Amnesty International w Polsce

*http://www.hrw.org.pl/ -Human Right Watch

* http://www.hfhrpol.waw.pl/- Helsińska Fundacja Praw Człowieka

* http://www.wikipedia.pl/   (hasło  - Prawa człowieka)

VII Harmonogram:

1. 23.10.2015r. – zgłoszenia uczniów (uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielom wiedzy o społeczeństwie: K. Anikiej, M. Korolczuk, H. Sztachelska)

2. 6. 11. 2015r.,  godz. 11.30 – termin konkursu

3. 9. 11. 2015r. – ogłoszenie wyników

                                                   Serdecznie zapraszają do udziału w konkursie i służą pomocą:

                                                     p. Katarzyna Anikiej, p. Marzena Korolczuk, p. Halina Sztachelska

 

SZKOLNY KONKURS LITERACKI

Informacja p. Kamilla Gaińska

 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Informacja p. Ewa Underlich

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Informacja p. Dorota Nita - Komorwska

 

OPRÓCZ SATYSFAKCJI CZEKAJĄ NA WAS NAGORDY!!!

 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

NIECH NIE ODBĘDZIE SIĘ BEZ TWEGO UDZIAŁU!

Zapraszam

Elżbieta Danieluk

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.