Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

teg

Po raz drugi zorganizowaliśmy w naszym gimnazjum Tydzień Edukacji Globalnej. Zrozumienie przynajmniej części współzależności, jakie tworzą nasz współczesny świat jest bardzo ważne.

Hasło, które w tym roku łączyło wszystkie przedsięwzięcia to: Równość – od słów do czynów.

Spotkanie odbyło się 19 listopada na sali gimnastycznej. Przedstawione treści wymagały od uczestników refleksji i zmuszały do myślenia.

*

 

Krótko omówione zostały Milenijne Cele Rozwoju, które przywódcy 189 państw przyjęli na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku.

*

Rozstrzygnięto konkursy przeprowadzone pod hasłem tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej: konkurs z WOS o prawach człowieka, konkurs recytatorski, konkurs literacki i plastyczny. Pani wicedyrektor Agnieszka Roszkowska wręczyła dyplomy i upominki nagrodzonym uczniom. O wynikach konkursów pisaliśmy już na naszej stronie.

*

Przedstawiono rezultaty pracy nad projektem edukacyjnym „Mniejszość w większości”, który w tamtym roku realizowali uczniowie klas III b i III d.

*

 

Przez całe spotkanie przeplatały się przepiękne recytacje wierszy nagrodzonych w rozstrzygniętych dziś konkursach. Poziom recytacji potwierdzał doskonałe umiejętności, wrażliwość naszych uczniów, a także zrozumienie przedstawianych treści.

*

Piosenka „Riptide” w wykonaniu Julii Puchalskiej z klasy II a urzekła wszystkich zebranych.

*

Deszcz nagród, który spadł na uczestników konkursów był możliwy dzięki sponsorom: Radzie Rodziców przy Publicznym Gimnazjum Nr 9, Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa”, TUiA Warta, Bankowi Pekao.

*

 

Całe przedsięwzięcie to praca naszych uczniów mobilizowanych i wspieranych przez nauczycieli: p. Ewę Underlich, p. Kamillę Gaińską, p. Bożennę Pisanko,  p. Katarzynę Anikiej, p. Marzenę Korolczuk, p. Halinę Sztachelską, p. Dorotę Nitę-Komorowską i p. Elżbietę Danieluk.

 

Prezentacje wykorzystane podczas apelu można obejrzeć tutaj:

prezentacja 1, prezentacja 2

Elżbieta Danieluk

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.