Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

laur1) KONKURSY PRZEDMIOTOWE :

L.p

Nazwa konkursu

Termin

Na jakim szczeblu?

Miejsce, imię i nazwisko ucznia, klasa

Organizator/

opiekun

 

1

„Kangur Matematyczny 2016”

17.III.

2016

między-narodowy

 

wyróżnienia:

Marcin Dziejma , 1f

Michał Filipowski, 1f

Kamil Kuczynko, 2c

Paweł Dąbrowski, 2f

Krystian Janucik, 2f

Weronika Gaińska, 2g

n-le matematyki, opiekunowie:

E. Łojewska

E. Łojewska

A. Roszkowska

M. Zieniewicz

K. Kołomyjska

K. Kołomyjska

2

„Alfik matematyczny”

25.IX.

2016

ogólno-

polski

 

wynik bardzo dobry:

Paweł Dąbrowski, 2f

 

wynik dobry:

Klaudia Kuliś, 2b

 

n-le matematyki, opiekunowie:

M. Zieniewicz

 

 

A. Roszkowska

3

„Polska – nasza niepodległa”- 1050 lat państwa polskiego

3.I -22.II.

2016

ogólno-

polski /
etap szkolny

wyróżnienie:

Julia Jarmołowska, 2b

 

przejście do etapu ogólnopolskiego:

Natan Bielawiec, 2c

M. Korolczuk

H. Sztachelska

K. Anikiej

4

„Zakochać się w Rosji – Rosyjskie Bajki”

V.2016

woje-wódzki

wyróżnienie:

Artem Bagiński, 2d

PG 15 Białystok/ E. Danieluk

 

5

„Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego”

III.2016

woje-

wódzki

III miejsce:

Gabriela Karłuk, 2d

ZSOiT Białystok/

E. Danieluk

6

Konkurs geograficzny: „PINGWIN 2015” – ogólnopolski konkurs przedmiotowy

25.XI.
2015

ogólno-

polski

-wszyscy uczniowie otrzymali dyplom uznania

- najlepszy wynik osiągnęła Małgorzata Puciłowska, 2a
(13 miejsce w kraju)

B. Gruszewicz

7

Konkurs poetycki „Przekroczyć próg nadziei” – XX edycja

 

woje-
wódzki

II miejsce:

Mateusz Gil, 3f

 

wyróżnienie:
Urszula Szmigielska, 3f

B. Pisanko

 

2) KONKURSY ARTYSTYCZNE :

L.p

Nazwa konkursu

Termin

Na jakim szczeblu?

Miejsce, imię i nazwisko ucznia, klasa

Organizator/

opiekun

 

1

IV Regionalny Konkurs Recytatorski „Boję się świata bez wartości”

10.VI.
2016

regionalny

I miejsce:

Szymon Ciborowski, 1f

 

II miejsce:

Wiktoria Rogowska, 1a

Weronika Bieniasz, 1a

Mateusz Obuchowski, 2c

 

III miejsce:

Emilia Szkobodzińska, 2a

 

wyróżnienie:

Julia łoś, 1a

Błażej Jurowiec, 3d

E. Underlich

M. Markowska

K. Gaińska

2

Konkurs recytatorski „Anielskie strofy”

18.III.

2016

woje-
wódzki

I miejsce:

Emilia Szkobodzińska

 

II miejsce:

Lidia Niewińska

Weronika Bieniasz

A. Geniusz

B. Oniśko

E. Underlich

 

3

Konkurs recytatorski „Nadeszła Jesień”

27.XI.
2015

między-
szkolny

I miejsce:

Alicja Kuczyńska, 2e

 

II miejsce:

Paulina Grabowska, 3f

B. Hermanowska

K. Gaińska

4

II edycja konkursu literackiego „Ludzie listy piszą…”ph. „List z podróży. Polska – mój kraj, moja duma”

 

13.VI.
2016

miejski

II miejsce:

Izabela Nurkowska, 3e

 

wyróżnienie:

Mateusz Gil, 3f

B. Hermanowska

H. Sztachelska /

K. Gaińska,
B. Pisanko

5

Konkurs literacki „Pisane piórem anioła”

18.III.
2016

woje-
wódzki

I miejsce:

Matuesz Mojsak, 3b

 

II miejsce:

Iga Iwaniuk, 1a

 

III miejsce:

Aleksandra Pawluczuk, 1c

 

wyróżnienia:

Urszula Dzięgielewska, 2c

Wiktoria Ciborowska, 2c

A. Geniusz

B. Oniśko /

E. Underlich

M. Markowska

B. Pisanko

6

Konkurs plastyczny „Tylko anioły do mnie wysyłaj”

18.III.
2016

woje-
wódzki

II miejsce:

Justyna Rzędzian, 2c

A. Geniusz

B. Oniśko /

E. Underlich

M. Markowska

B. Pisanko

 

7

VI konkurs plastyczny „Twórczość Wandy Chotomskiej słowem i pędzlem malowana”

 

XI. 2015

woje-
wódzki

I miejsce:

Kinga Lewonowska, 1d

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie /

E. Walecka

8

Konkurs czytelniczy z wiedzy o Wiesławie Kazaneckim

19.V.
2016

między-
szkolny

wyróżnienie:

Alicja Wojtkowska, 1a

Łukasz Szczęsnowicz, 1d

Nauczyciele bibliotekarze PG15 /

B. Hermanowska

 

9

Konkurs plastyczny „Czy znasz twórczość Joanny Jagiełło?”

24.XI.
2015

woje-
wódzki

wyróżnienie:

Kinga Lewonowska, 1d

TWSP oddział Białystok, CEN /

A. Geniusz

E. Walecka

 

10

Konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość Joanny Jagiełło?”

 

2.X.
2015

woje-
wódzki

wyróżnienie:

Magdalena Samson, 2f

TWSP oddział Białystok, CEN /

A. Geniusz

 

11

XV Podlaski Konkurs „Pisanki, kraszanki, wyrywanki”

II – III.
2016

woje-
wódzki

wyróżnienie:

Karolina Hryszko, 3e

Społeczna SP i Gimnazjum nr 3 w Białymstoku /

E. Walecka

 

12

Międzynarodowy Konkurs „Sporty lotnicze w zgodzie z naturą”

 

I – VI.
2016

ogólno-

polski

I miejsce w kraju:

Kinga Lewonowska, 1d

Bemowskie Centrum Kultury / E. Walecka

13

Wojewódzki Konkurs dla gimnazjów i szkół gimnazjalnych „Kreator marzeń”

 

I – VI.
2016

woje-
wódzki

III miejsce:

Kinga Lewonowska, 1d

Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokszt. w Białymstoku /

E. Walecka

14

Konkurs Piosenki Europejskiej dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjal-
nych Województwa Podlaskiego

29.II.
2016

woje-
wódzki

I miejsce w kategorii Gimnazjum:

Weronika Zapolnik, 3a

 

II miejsce w kategorii Gimnazjum:

Julia Jarmołowska, 2b

V LO /

A. Aparicio Peralta

15

IV Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska nie zginęła”

 

10.XI.
2015

ogólno-

polski

II miejsce:

Weronika Zapolnik, 3a

M. Markowska

D. Nita - Komorowska

16

IX Konkurs Piosenki Patriotycznej „Polska to my”

13.XI.
2015

woje-
wódzki

II miejsce:

Weronika Zapolnik, 3a

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

 

17

Konkurs Poetycki „Jakim cudem jest drzewo!” w ramach projektu „Jesień Talentów 2015”

 

25.XI.
2015

woje-
wódki

II miejsce:

Małgorzata Puciłowska, 2a

E. Underlich

18

V Podlaski Konkurs Kolędy i Pastorałek 2016

25.I.
2016

woje-
wódzki

III miejsce:

Weronika Zapolnik, 3a

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

 

19

XVII Ogólnopolski Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka 2016”

 

30-31.I.
2016

ogólo-
polski

wyróżnienie:

Weronika Zapolnik, 3a

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

 

20

Festiwal Kolęd i Pastorałek z Radiem Jard

24.I.
2016

ogólno-
polski

I miejsce (duety):

Weronika Zapolnik, 3a

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

 

21

V Wojewódzki Konkurs Literacki „Artur Grottger słowem i czynem malowany”

 

24.II.
2016

woje-
wódzki

I miejsce:

Aleksandra Gogolewska, 1a

E. Underlich

22

Wojewódzki Konkurs Recytacji Prozy

 

27.II.
2016

woje-
wódzki

III miejsce:

Błażej Jurowiec, 3d

 

K. Gaińska

23

XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Przyroda poezją i prozą pisana”

 

18.III.
2016

miejski

wyróżnienie:

Emilia Szkobodzińska, 2a

Wiktoria Rogowska, 2a

E. Underlich

24

IV Olimpiada Kosmetologiczna „Podróż do przeszłości…
Lata 60”

 

 

18.III.
2016

miejski

II miejsce:

Magdalena Czyżyńska, 3c

B. Oniśko

25

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki – Ocalić od zapomnienia pod hasłem „Eh muzyka, muzyka”

 

31.III.
2016

ogólo-
polski

III miejsce:

Julia Jarmołowska, 2b

E. Underlich

26

Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej

 

6.IV.
2016

woje-
wódzki

Grand Prix:

Julia Jarmołowska, 2b

M. Markowska

27

Wojewódzki Konkurs „My z Podlasia”

 

6.IV.
2016

woje-
wódzki

I miejsce:

Emilia Szkobodzińska, 2a

 

wyróżnienie:

Wiktoria Rogowska, 1a

 

III miejsce – twórczość własna:

Iga Iwaniak, 1a

 

E. Underlich

28

I Wojewódzkie Forum Teatrów Dramatycznych i Młodzieżowych MELPOMENA 2016

 

3.VI.
2016

woje-
wódzki

koło teatralne – wyróżnienie,
klasy: 1e, 1c, 3f

B. Pisanko

29

Przegląd Teatrów Szkolnych „Teatr i Świat Wartości” Białystok 2016

 

7.VI.
2016

 

miejski

koło teatralne  zdobyło nagrodę publiczności,
klasy: 1e, 1c, 3f

B. Pisanko

30

Konkurs poetycki „Przekroczyć próg nadziei” – XX edycja

6.X.
2015

woje-
wódzki

II miejsce:

Mateusz Gil, 3f

 

wyróżnienie:
Urszula Szmigielska, 3f

B. Pisanko

31

V edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pt. „Anielskie strofy”

 

17.III.
2016

woje-
wódzki

III miejsce (w konkursie na własny wiersz):

Aleksandra Pawluczuk, 1e

B. Pisanko

32

Listy do Ziemi

 

IV.2016

ogólo-
polski

Martyna Kuć, 1e – list wysłany na kolejny etap

B. Pisanko

33

XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci
i Młodzieży, Słupsk 2016

10.VI.
2016

między-
narodowy

wyróżnienie (w kategorii proza):

Dominka Malesza, 3f

B. Pisanko

 

3) KONKURSY SPORTOWE :

1. Gimnazjada Miasta Białegostoku:

-Sztafetowe Biegi przełajowe Chłopców – X.2015 – I miejsce

-Badminton chłopców – XI.2015 – V miejsce

-Siatkówka dziewcząt i chłopców – XII. 2015 – III miejsce chłopców

-Futsal chłopców – X.2015 – I miejsce

-Piłka Ręczna chłopców – X.2015 – III miejsce

-Pływanie dziewcząt i chłopców – XII. 2015 – VIII miejsce chłopców

-Koszykówka dziewcząt – I. 2016 – VI miejsce

-Unihokej chłopców – III.2016 – I miejsce

-Futsal chłopców klas I – III.2016

-Lekka atletyka chłopców – V.2016

2. Wojewódzka Gimnazjada:

-Łyżwiarstwo Szybkie dziewcząt – III. 2016 – III miejsce

-Futsal chłopców – III. 2016 – I miejsce

-Unihokej chłopców – IV.2016 – VIII miejsce

3. Udział w turnieju COCA Cola Cup-2016:

-I – IV miejsce chłopców w województwie.

 

4) INNE KONKURSY :

L.p

 

Nazwa konkursu

Termin

Na jakim szczeblu?

Miejsce, imię i nazwisko ucznia, klasa

Organizator/

opiekun

 

1

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

 

11.XII.
2015

rejonowy

I miejsce:

Julia Saniewska, 3a

PCK,

E. Kitlas

2

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

 

18.III.
2016

okręgowy

V miejsce:

Julia Saniewska, 3a

PCK,

E. Kitlas

3

VII Konkurs Wiedzy o Rodzinie

15.III.
2016

miejski

II miejsce:

 Weronika Simonik, 3d

B. Oniśko

4

XXI białostocka edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

11.IV.
2016

miejski

laureat:

Aleksandra Forfa, 3a

 

wyróżnienie:

Weronika Simonik, 3d

Paulina Łapińska, 3f

 

finaliści:

Anna Piątkowska, 3d

Katarzyna Gąsowska, 3f

Urszula Szmigielska, 3f

B. Oniśko

 

Informacje zebrała i przygotowała: p.Marta Zieniewicz

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.