Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

proket

 W roku szkolnym 2015/2016 zrealizowane zostały następujące projekty oraz akcje czytelnicze:

- „Książka artystyczna”- celem jest promocja książki i czytelnictwa wśród młodzieży, a także rozwijanie ich artystycznych i plastycznych  zdolności. Projekt realizowany jest w latach: 2015/2016- 2016/2017. Uczniowie na podstawie materiałów przedstawionych na wystawie poznają termin książka artystyczna, oraz jej twórców.  Wykorzystując różne techniki plastyczne, uczniowie tworzą własne książki, które są prezentowane na wystawie przed biblioteką i w bibliotece. W ramach projektu został przeprowadzony szkolny konkurs plastyczny pt. ”Książka artystyczna”,
„Anielskie strofy”- cel projektu to popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci młodzieży, rozwijanie talentów i doskonalenie ich umiejętności literackich, plastycznych recytatorskich i  teatralnych. Motywem przewodnim projektu jest anioł, jako symbol dobra i opiekuna ludzkości. Projekt był realizowany  w formie trzech konkursów wojewódzkich: plastycznego, recytatorskiego i poetyckiego,
- Udział w Kampanii czytelniczej „5 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”  w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” w:

- Przedszkolu nr 44 w Białymstoku

- w DSK w Białymstoku w Białymstoku

- Szkole Podstawowej nr 6 w Białymstoku.

- Książnica Podlaska filia nr 10 - 3VI2016 - Akcja związana z Kampanią Czytelniczą „Cała Polska Czyta dzieciom” - włączenie się w realizację „ V Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom”,

- „Książka w ciemno”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem – szczególnie pierwsza edycja. Miała on na celu zainteresowanie młodzieży starszymi książkami, które nie przyciągają uwagi kolorową okładką ale treścią,

- Realizacja projektu organizowanego przez TBSP i CEN pt. „Podlaskie spotkania z pisarzami” -5 edycja,
- akcja czytelnicza „Wybory książek”,
- akcja czytelnicza ”Zagłosuj na najciekawszą książkę” na stronie internetowej szkoły,
- Zajęcia biblioteczne w kl. III – „Promocja czytelnictwa”.

 

Projekty oraz akcje czytelnicze realizowane przez nauczycieli naszej szkoły:

„ Z lekturami za pan brat – (nie) zwykłe sposoby na czytanie lektur”.

 Celem projektu było:

-  promocja czytelnictwa,
- zwrócenie uwagi na uniwersalne treści i odniesienie ich do rzeczywistości  bliskiej uczniom,
- porównywanie lektury z jej adaptacją filmową,
- recenzja książki.
Realizacja projektu zmotywowała uczniów do czytania lektur poprzez przygotowywanie konkursów literackich angażujących całą klasę.
  Realizacja projektu – uczniowie kl. II E, opiekun zespołu - Kamilla Katarzyna Gaińska.

„ Boję się świata bez wartości” ( R. Kapuściński)

Zadanie projektu to:
 - promowanie wartości rodziny, zdrowia, tolerancji, czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez:
 - uwrażliwianie uczniów na przesłanie etyczne poezji i prozy,
- rozwijanie umiejętności świadomego odbioru dzieł literackich,
- integrację dzieci i młodzieży województwa podlaskiego,
- wdrażanie do systematycznej pracy,
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
W ramach projektu został przeprowadzony wojewódzki konkurs recytatorski.
 Realizacja projektu – uczniowie klas I – III naszego gimnazjum,
opiekunowie zespołu: Ewa Underlich, Monika Edyta Markowska.

 

Rok szkolny 2016/2017

Planowane projekty :

- „Z książką przez wartości” – projekt „W stronę  wartości”.

- „Podlaskie Spotkania z Pisarzami”.

- „Książka artystyczna”- kontynuacja projektu z 2015/2016 r.

 

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.