Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

images1

W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się następujące spotkania autorskie :

- 16.10.2015r - spotkanie autorskie z Ewą Alimowską – poetką, kompozytorką, malarką, nauczycielką w Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku,

- 28.10.2015r – spotkanie autorskie z Ewą Białołęcką – autorką książek fantasy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr.1 w Białymstoku,

- 26 X 2015r. - spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło w PG 8 w ramach projektu Podlaskie Spotkania z Pisarzami,

- 3.06.2015r - Spotkanie z Izabelą Szymańską w Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Temat spotkania - „Śladami bohaterów Trylogii po Ziemiach Kresowych”.

 Rok szkolny 2016/2017

Planowane działania mające na celu upowszechnianie czytelnictwa.

 - Spotkanie z pisarką Anną Łaciną X – XI 2016.

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.