Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

regulamin

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni   pracownicy szkoły.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać :

     wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma ), wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.

3Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów uczniowie mogą korzystać
w czasie roku szkolnego, oraz wypożyczając książki na okres ferii zimowych, oraz wakacji.

4. Wypożyczanie odbywa się we wszystkie dni tygodnia w godzinach: 7.45 – 14.00.

5.Jednorazowo uczniowie mogą wypożyczyć 4 książki w tym 2 lektury, na okres 14 dni. Wykorzystywane materiały powinny być zwrócone 
w wyżej wymienionym czasie, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.

6. Książek wypożyczonych z biblioteki nie wolno wypożyczać innym osobom.

7. Wypożyczone materiały należy chronić przez zgubieniem, bądź zniszczeniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone zniszczenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

8. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę lub inny dokument, musi kupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza 
o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarystycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).

9.Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego
(do 15 czerwca każdego roku szkolnego).

10.W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

11. W bibliotece obowiązuje bezwzględna cisza.

12. Z czytelni można korzystać w czasie trwania lekcji
( podczas przerw wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza).

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.