Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

nprc

Dbając o rozwój zainteresowań czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w roku szkolnym 2018/2019 został napisany projekt w ramach „ Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki niemu w roku szkolnym 2019/2020 biblioteka naszej szkoły pozyskała pieniądze – 15 tys. zł. na zakup książek do biblioteki szkolnej. Księgozbiór powiększył się o 941 pozycji z literatury pięknej i popularnonaukowej - w tym również lektury. 
W ramach projektu „ Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa” przeprowadzono szereg działań takich jak:

 • Zasięgnięcie informacji u uczniów i ich rodziców na temat książek, jakie powinny znaleźć się w naszej bibliotece.
 • Konsultacje z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim w sprawie doboru  książek.
 • Współpraca z Filią nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, wymiana informacji, konsultacje w sprawie zakupu właściwej literatury do naszej biblioteki.
 • Konsultacje z wydawnictwami w sprawie zakupów książek – zapytania cenowe.
 • Dostosowanie pracy biblioteki do potrzeb uczniów – możliwość wypożyczania książek podczas wakacji.
 • Zakupy książek z uwzględnieniem potrzeb biblioteki i oczekiwań uczniów.
 • Przy zakupach książek należało uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych.
 • Realizacja projektów przez wychowawców klas ze swoimi uczniami - z uwzględnieniem książek znajdujących się w naszej bibliotece.
  Wiele z nich zasługuje na uznanie. Młodzież wykazała się zaangażowaniem i pomysłowością. Włożyła również w wykonanie projektów wiele pracy.
  W przyszłości można będzie wykorzystywać je jako pomoce naukowe na zajęciach lekcyjnych, oraz do promocji czytelnictwa na godzinach wychowawczych. Część z nich w formie prezentacji można będzie znaleźć na stronie internetowej szkoły, część w formie plakatów była  prezentowana na terenie szkoły. Materiały będą  dostępne w dokumentacji projektu w bibliotece szkolnej.
 • Uświadomienie rodziców, jak wielki wpływ ma czytanie książek na rozwój ich dzieci – prezentacja multimedialna na ten temat została umieszczona na stronie internetowej szkoły aby wszyscy mogli się z nią zapoznać.
 • W tym czasie biblioteka oraz nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili szereg działań mających na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły takich jak:
  V edycja wojewódzkiego konkursu literackiego „ Ludzie listy piszą...”
  Udział w Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez Filię nr 9 Książnicy Podlaskiej.
  Narodowe Czytanie Nowel Polskich w naszej szkole przez dyrekcję i uczniów.
 • Dyskusyjny Klub Książki - kontynuacja  działalności.

Po wykonaniu wyżej wymienionych prac, można było rozpocząć kupowanie książek.
Kolejnym wymogiem było też wykazanie, że dzięki zakupionym książkom wzrosło czytelnictwo. Był to najtrudniejszy punkt do realizacji, ponieważ miałyśmy na to niewiele czasu.
Projekt oficjalnie został zakończony 23 XII 2019 roku przesłaniem sprawozdania w wyznaczonym terminie.
W wiele działań dotyczących projektu włączyła się młodzież z Aktywu Bibliotecznego, oraz Klubu Czytelniczo – Literacko – Artystycznego.
Ich zaangażowanie nie słabnie, a motywacją jest możliwość przeczytania  ciekawych książek, bez konieczności chodzenia do innych bibliotek.
To jest największa nagroda za ogromny wkład pracy, trud i zaangażowanie, jakiego wymagał od nas ten projekt.
Zapraszamy nauczycieli do obejrzenia dokumentacji, która będzie dostępna w bibliotece szkolnej, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że wychowawcy, oraz inni nauczyciele, będą bardziej zachęcać uczniów do odwiedzin w bibliotece i czytania nowych książek.

Koordynator projektu - Bożena Hermanowska.

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.