Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

nprc

Tak w roku szkolnym 2015/2016, jak i 2016/2017 jednym z priorytetów było rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W związku z tym został napisany projekt w ramach „ Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki niemu biblioteka naszej szkoły pozyskała pieniądze – 15 tys. zł. na zakup książek. Księgozbiór powiększył się o 639 pozycji z literatury pięknej, popularnonaukowej - w tym lektury i audiobuki.
Zanim do tego doszło, należało spełnić wiele wymogów zawartych w projekcie: przeprowadzić w sprawie zakupów książek konsultacje z młodzieżą, Samorządem Szkolnym, rodzicami, Radą Rodziców, Książnicą Podlaską – jakie książki powinny znaleźć się w bibliotece. Natomiast z hurtowniami skonsultować ceny książek. Dostosować pracę biblioteki do tego, aby uczniowie mieli możliwość  wypożyczania ich na okres wakacji, czy też przy zakupach książek uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Jednym z wymogów było też wykonanie przez wszystkie oddziały projektów edukacyjnych. Wiele z nich zasługuje na uznanie. Młodzież wykazała się zaangażowaniem i pomysłowością. Włożyła również w wykonanie projektów wiele pracy. W przyszłości można będzie wykorzystywać je jako pomoce naukowe na zajęciach lekcyjnych, oraz do promocji czytelnictwa na godzinach wychowawczych. Część z nich w formie prezentacji można będzie znaleźć na stronie internetowej szkoły, część w formie plakatów została umieszczona przed biblioteką - zapraszamy do ich oglądania. Będą one również dostępne w bibliotece szkolnej.

Po wykonaniu wyżej wymienionych prac, można było rozpocząć kupowanie książek. Kolejnym wymogiem było też wykazanie, że dzięki zakupionym książkom wzrosło czytelnictwo. Był to najtrudniejszy punkt do realizacji, ponieważ miałyśmy na to dosłownie kilka dni. W tym czasie biblioteka oraz nauczyciele naszej szkoły organizowali, lub brali udział w wielu przedsięwzięciach promujących czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły.
Projekt oficjalnie został zakończony 3 I 2017 roku przesłaniem sprawozdania w wyznaczonym terminie.
Wiele prac jest jednak jeszcze przed nami. W chwili obecnej kompletowana jest dokumentacja dotycząca tego przedsięwzięcia, oraz są opracowywane zakupione książki.
 W wiele działań dotyczących projektu włączyła się młodzież z Aktywu Bibliotecznego, oraz Klubu Czytelniczo – Literacko – Artystycznego. Ich zaangażowanie nie słabnie, motywacją jest możliwość przeczytania ciekawych książek, bez konieczności chodzenia do innych bibliotek.
Bardzo nas cieszą i budują słowa młodzieży, które  mówią,  że w tej chwili mamy lepsze książki niż biblioteki publiczne. To jest największa nagroda za ogromny wkład pracy, trud i zaangażowanie jakiego wymagał od nas ten projekt.
Zachęcamy uczniów, oraz wszystkich pracowników naszej szkoły do odwiedzin w bibliotece i czytania nowych książek.

Koordynator projektu - Bożena Hermanowska.

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.