Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

Uwaga!

Uczniowie biorący udział w projekcie Nowe Horyzonty

mogą ubiegać się o stypendium

1.     Regulamin stypendium dostępny jest na stronie internetowej szkoły
w zakładce Nowe Horyzonty,

2.     Wniosek uczeń może pobrać w sekretariacie szkoły.

3.     Wypełniony wniosek uczeń oddaje nauczycielowi, który prowadzi zajęcia
w projekcie Nowe Horyzonty z przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o pomoc stypendialną.

4.     Należy pamiętać o wymaganych załącznikach.

5.     Termin oddania wniosków nauczycielom: środa 18.10.2017r.

Regulamin stypendium z wnioskiem do pobrania: link

 

 

 loga unia

UWAGA UCZNIOWIE !!!
 
 
       Serdecznie zapraszamy klasy VII i gimnazjalne do udziału w projekcie "NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności" w roku szkolnym 2017/2018.
 
 
Rekrutacja trwa do 30.09.2017r.
 
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
 
Regulamin rekrutacji - do pobrania: plik
Karta zgłoszeniowa - do pobrania : plik
 
 
 

Sample image

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”.


 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.


Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego i Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku do 30.06.2018r. w zakresie kształcenia ogólnego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 200 uczniów (106 K) Zajęć wyrównawczych, podnoszących kompetencje i rozwijających zainteresowania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, z języka angielskiego, rozwijania umiejętności istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych.


Okres realizacji: 01.01.2017 do 30.06.2018.


Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice oraz nauczycieli/ki z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku oraz z Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku do udziału w projekcie.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI (przejdź)

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.