Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

       Reforma oświaty

      Wejście w życie aktów prawnych: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59) i ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60) rozpoczęło proces wdrażania reformy oświaty. Jedną z głównych zmian jaką zakłada reforma jest wprowadzenie z dniem 1 września 2017 roku nowego ustroju szkolnego.

      Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

      Reforma nakłada na gminy obowiązek utworzenia sieci szkół i określenie obwodów tym szkołom.

     Projekt uchwały Rady Miasta Białegostoku zakłada przekształcenie Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z siedzibą przy ulicy Antoniuk Fabryczny 5/7 w Białymstoku w Szkołę Podstawową nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi z Językiem Hiszpańskim.

    Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 24 będą należały następujące ulice: Aleja Konstytucji 3 Maja, Blokowa, Budowlana, Długa, dr. Fiedorowicza, Działkowa, Dziecinna, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna oraz część ulicy Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste do 37).

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi mieszczącej się przy ulicy Antoniuk Fabryczny 5/7

zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców,
na Dzień Otwarty Szkoły, który
odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku (czwartek) o godzinie 1700 w budynku szkoły.

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona w terminach:

 • do klas I – od 25 lutego do 6 marca 2019 r.,
 • do klas IV i VIII - od 25 lutego do 8 marca 2019 r.

W ramach rekrutacji będzie prowadzony nabór do następujących klas:

 • do klas pierwszych,
 • do klas czwartych:

-        klasa IV a ogólna z rozszerzoną liczbą godzin języka angielskiego,

-        klasa IV b sportowa piłki nożnej chłopców i dziewcząt.

 • do klas siódmych:

-        klasa VII a dwujęzyczna z językiem angielskim,

-        klasa VII b dwujęzyczna z językiem hiszpańskim,

-        klasa VII c ogólna.

Pan dyrektor serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoły i zachęca do składania wniosków.

CO OFERUJE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24?

DLACZEGO WARTO PRZYSŁAĆ SWOJE DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY?

      BAZA I ORGANIZACJA PRACY

 1. Dobre usytuowanie budynku szkoły, dobry dojazd.
 2. Lekcje najpóźniej do 15:00
 3. Świetlica, kuchnia i stołówka szkolna.
 4. Nowoczesna hala sportowa, siłownia, wielofunkcyjna sala do gimnastyki.
 5. Nowy kompleks biblioteczno-czytelniczy.
 6. Pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne i zestawy do przeprowadzania doświadczeń na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia).

NAUCZANIE

 1. Kładziemy duży nacisk na rozpoznawanie  i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 2. Praca w oparciu System Pracy z Uczniem Zdolnym.
 3. Nauczyciele z dużym doświadczeniem:
 • w nauczaniu przedmiotów, których dotychczas nie było w szkołach podstawowych: fizyka, chemia, geografia, biologia;
 • w nauczaniu języka polskiego poprzez różnorodne formy teatralne;
 • w kształceniu i rozwijaniu kompetencji społecznych u uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych

      4. Nauczymy naszych uczniów nie tylko wiedzy przedmiotowej ale i umiejętności                takich jak:

-  praca w grupach,

-  analizowanie problemów,

-  projektowanie i delegowanie zadań,

-  umiejętność wystąpień publicznych.

 

 

Pomagamy uczniom mającym trudności w nauce – zajęcia wyrównawcze w grupie oraz indywidualne formy douczania.

 

FORMY POZALEKCYJNE

 • sportowe,
 • recytatorskie,
 • teatralne,
 • językowe (e-twinning),
 • z języka hiszpańskiego przygotowujące do nauki w oddziałach  dwujęzycznych,
 • Salon Gier Planszowych
 • techniczne – pod kątem energii odnawialnej i robotyki.

OPIEKA

   Szkoła zapewnia bardzo dobrą opiekę pedagoga oraz psychologa szkolnego. Posiada własny  System Diagnozowania i Profilaktyki uczniów.

 

KADRA - nauczyciele z dużym doświadczeniem:

 • w innowacyjnych formach i metodach nauczania;
 • w działaniach wychowawczych i opiekuńczych;

 

Kadra nauczycielska kształcąca się i otwarta na innowacje.

Kadra nauczycielska słuchająca młodzież i otwarta na ich problemy.

Nauczyciele mający bardzo duże doświadczenie w pracy z młodzieżą w okresie dojrzewania

 

Bezpieczeństwo, wysoki poziom nauczania i rozwijanie uzdolnień uczniów to główne kierunki pracy Szkoły Podstawowej nr 24

 

 

Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.