Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Dyskusyjny Klub Książki działa w naszej szkole od roku szkolnego2014/2015.  Należy do niego młodzież z Aktywu Bibliotecznego.Spotkania  DKK odbywają się w Filii nr 9.
Młodzież czyta, a następnie na spotkaniach dyskutuje na temat wybranych książek. Animatorem spotkań z ramienia Filii nr 9
jest pani Iwona Jaremko. Tematem dyskusji są książki często poruszające problemy młodych ludzi.   Spotkania są przygotowywane  indywidualnie i dzięki temu za każdym razem mają inny charakter. Uczniowie chętnie i czynnie biorą udział w spotkaniach Klubu.  Obecnie należy do niego 11 osób.
Młodzież owocnie spędza czas i świetnie się bawi.


Copyright © 2020 Norbert Toruński Rights Reserved.