Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Raport dostępności

 laur

SUKCESY

 I

 OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM

2016/2017

opracowała: M. Zieniewicz

W roku szkolnym 2016/2017 wzięliśmy udział w wielu konkursach  i zdobyliśmy znaczne osiągnięcia:

1) WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE:

W Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych mamy:

 9 laureatów:

L.p. Nazwa konkursu Imię i nazwisko ucznia, klasa

Opiekun

1 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Paweł Dąbrowski, 3f M. Zieniewicz
2 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Klaudia Kuliś, 3b E. Underlich
3 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Justyna Rzędzian, 3c M. Markowska
4 Wojewódzki Konkurs Fizyczny Paweł Dąbrowski, 3f M. Kołomyjski
5 Wojewódzki Konkurs Fizyczny Patrycja Dembek, 3a M. Kołomyjski
6 Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Natalia Kłopotowska , 3c K. Rutkowska
7 Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Maciej Nieciecki, 2c K. Rutkowska
8 Wojewódzki Konkurs Historyczny Julia Jarmołowska ,3b M. Korolczuk
9 Wojewódzki Konkurs Historyczny Gabriela Mierzejewska, 3d K. Anikiej

w tym Paweł Dąbrowski – jest podwójnym laureatem (z matematyki i fizyki);

oraz 6 finalistów:

L.p. Nazwa konkursu Imię i nazwisko ucznia, klasa

Opiekun

1 Wojewódzki Konkurs  Matematyczny Gabriela Sawicka, 2a M. Szmurło
2 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Gabriela Mierzejewska, 3d B. Pisanko
3 Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego Natalia Rutkowska, 3a A. Aparicio - Peralta
4 Wojewódzki Konkurs Historyczny Jakub Kruszewski, 3a K. Anikiej
5 Wojewódzki Konkurs Historyczny Kamil Kuczynko, 3c M. Korolczuk
6 Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Alicja Kuczyńska, 3e K. Anikiej

w tym Gabriela Mierzejewska jest laureatką z historii i finalistką z języka polskiego.

2) Inne konkursy przedmiotowe:

L.p Nazwa konkursu Na jakim szczeblu? Osiągnięcia

Organizator/

opiekun

1 Kangur Matematyczny między-narodowy

wynik bardzo dobry:

Krystian Lisowski ,1e

wyróżnienie:

Dawid Ościłowski, 1g

Jakub Oświeciński, 1g

Justyna Kobeszko, 1a

Filip Pokało, 2b

Paweł Dąbrowski, 3f

K. Kołomyjska

E. Łojewska

A. Roszkowska

M. Szmurło

M. Zieniewicz

2 Alfik matematyczny ogólnopolski

wynik dobry:

Dawid Ościłowski, 1g

Zofia Gumieniak, 1c

Krystian Lisowski, 1a

Michalina Piaskowska, 1d

K. Kołomyjska

E. Łojewska

A. Roszkowska

M. Szmurło

M. Zieniewicz

3 PANDA 2017 ogólnopolski

uczestnicy otrzymali dyplom uznania;

23 miejsce w kraju:

Jakub Greliak, 3b

B. Gruszewicz
4

XXV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

rejonowy

III miejsce:

Urszula Łokieć, 3f

E. Kitlas
5 Mistrz Matematyki szkolny

I miejsce:

Jakub Konopko

wyróżnienie:

Ewelina Wojtach

Michał Filipkowski

Michał Kruszewski

M. Szmurło

E. Łojewska

6 Potyczki matematyczne szkolny

I miejsce:

Dawid Ościłowski,1g

II miejsce:

Marcin Oksiuta, 1f

III miejsce:

Jakub Oświeciński, 1g

wyróżnienia:

Krystian Lisowski, 1e

Jakub Kobeszko, 1a

Jakub Kusznier, 1d

K. Kołomyjska

E. Łojewska

A. Roszkowska

M. Zieniewicz

7 Konkurs matematyczno – informatyczny „Symetria w architekturze i przyrodzie” szkolny

I miejsce:
Olga Tyniewicka, 3b

II miejsce:
Jakub Greliak, 3b

III miejsce:
Michał Szarało, 3e

wyróżnienia:
Dominika Paszko, 3b
Julia Jarmołowska, 3b
Kamil Kuczynko, 3c

K. Kołomyjska

A. Roszkowska

N. Toruński

M. Zieniewicz

8

Dzieje 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

szkolny

I miejsce:

Jakub Kruszewski

H. Sztachelska

K. Anikiej

9 Konkurs Kolęd
(w dowolnym języku)
szkolny

osoby nagrodzone:

Julia Jarmołowska, 3b

Klaudia Łukjanczuk, 3g

Anna Kulaga, 3a

M. Kwiatkowska

J. Czaczkowska

10 Konkurs wiedzy o UK szkolny

osoby nagrodzone:

Natalia Halicka, 3g

Szymon Wysocki, 3e

M. Kwiatkowska

J. Czaczkowska

11 Mistrz Gramatyki Angielskiej szkolny

osoby nagrodzone:

Klaudia Kuliś, 3b

Maciej Zalewski, 3b

Szymon Wysocki, 3e

M. Kwiatkowska

K. Czaczkowska

12 Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS szkolny

5 osób przeszło do kolejnego etapu:

Zuzanna Bagińska, 1f

Krystian Lisowski, 1e

Mateusz Mackiewicz, 1f

Dominika Nowiczkow, 1f

Jan Zajkowski, 1g

E. Klimuszko
13

Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

szkolny

osoby nagrodzone:

Jakub Kruszewski, 3a

Klaudia Kuliś, 3b

Paulina Ambrożej, 3d

E. Klimuszko
14

Konkurs wiedzy ekologicznej

szkolny

I miejsce:

M. Szarało, 3e

B. Stepaniuk

B. Gruszewicz

E. Klimuszko

15

Konkurs na prezentacje multimedialną o bioróżnorodności

szkolny

I miejsce:

Małgorzata Terlecka, 3d

B. Stepaniuk

B. Gruszewicz

E. Klimuszko

3) Konkursy artystyczne:

L.p Nazwa konkursu Na jakim szczeblu? Osiągnięcia

Organizator/

opiekun

1

I Międzynarodowy,
III Ogólnopolski

Konkurs Literacki „Hubal” w Biskupcu

między-narodowy

II miejsce:

Justyna Rzędzian, 3c

M. Markowska
2

XXV Międzynarodowy

Festiwal „Super Mikrofon Radia Jard”

między-narodowy

II miejsce:

duet: Maja Guzowska, 2f i Oliwia Magdalena Ignatowska, 2f

finalistka:

Julia Jarmołowska, 3b

M. Markowska

D. Nita - Komorowska

3 XXVI Międzynarodowy Festiwal „Super Mikrofon Radia Jard” między-narodowy

II miejsce:

duet: Maja Guzowska, 2f i Oliwia Magdalena Ignatowska, 2f

II miejsce:

Maja Guzowska, 2f

wyróżnienie:

Julia Jarmołowska, 3b

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

4

V Ogólnopolskiego Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska nie zginęła”

ogólnopolski

wyróżnienie:

Oliwia Magdalena Ignatowska, 2f

M. Markowska

D. Nita - Komorowska

5

Festiwal Kolęd i Pastorałek z Radiem Jard

ogólnopolski

II miejsce:

Julia Jarmołowska, 3b

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

6

X edycja Konkursu Kolędy i Piosenki Świątecznej „Niech kolęda się niesie po świecie…”

wojewódzki

II miejsce:

Julia Jarmołowska, 3b

II miejsce:

duet: Maja Guzowska, 2f i Oliwia Magdalena Ignatowska, 2f

nagroda specjalna:

duet: Maja Guzowska, 2f i Oliwia Magdalena Ignatowska, 2f

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

7 VI Podlaski Konkursu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi” 2017 wojewódzki

wyróżnienie:

Maja Guzowska, 2f

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

8 XIV Podlaski Festiwal Szkolnych Zespołów Muzycznych „Akolada” wojewódzki

wyróżnienie:

duet: Maja Guzowska, 2f i Oliwia Magdalena Ignatowska, 2f

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

9

VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej

wojewódzki

I miejsce:

Julia Jarmołowska, 3b

II miejsce:

Oliwia Magdalena Ignatowska, 2f

wyróżnienie:

Maja Guzowska, 2f

wyróżnienie:

Dominik Wądołowski,1c

M. Markowska

I. Gawryluk

10 VIII edycja Konkursu „My z Podlasia” wojewódzki

wyróżnienie:

Julia Jarmołowska, 3b

M. Markowska
11 „Zwyczajny – Niezwyczajny” – Wojewódzki Konkurs Twórczości Dzieci
i Młodzieży
wojewódzki

nagroda:
Kinga Lewonowska , 2d

wyróżnienie:

Gabriela Michalczuk ,3e

E. Walecka
12 EKO – szopka podlaska – konkurs plastyczny wojewódzki

wyróżnienie:

Gabriela Michalczuk ,3e

E. Walecka
13 „Tylko anioły do mnie wysyłaj” wojewódzki

II miejsce:

Gabriela Michalczuk ,3e

E. Walecka
14

Konkurs Plastyczny „Mat jak malowany”
w ramach XXXV Memoriału im. Ludwika Zamenhofa

wojewódzki

wyróżnienie:

Kinga Lewonowska , 2d

E. Walecka
15

VII Wojewódzki Konkurs Teatralno – Logopedyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

wojewódzki

III miejsce:

Alicja Kuczyńska, 3e

wyróżnienie:

Szymon Wysocki , 3e

K. Gaińska
16

Konkurs Recytatorski

„Anielskie Strofy”

wojewódzki

II miejsce:

Emilia Szkobodzińska,3a

III miejsce:

Weronika Bieniasz, 2a

wyróżnienie:

Szymon Ciborowski, 2f

Gabriel Kuryłowicz, 1f

wyróżnienie:

Karolina Haponik, 1e

E. Underlich

K. Gaińska

17

Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Między dawnymi
i młodszymi laty”

wojewódzki

wyróżnienie:

Emilia Szkobodzińska,3a

Szymon Ciborowski, 2f

E. Underlich
18

Konkurs Malarsko – Literacki „Moje krajobrazy”

wojewódzki

I miejsce:

Oliwia Szurczak, 2a

wyróżnienie:

Iga Iwaniak, 2a

E. Underlich
19 Konkurs Recytatorski „Boję się świata bez wartości” wojewódzki

I miejsce:

Emilia Szkobodzińska,3a

Szymon Ciborowski, 2f

II miejsce:

Wiktoria Rogowska, 2a

Gabriel Kuryłowicz, 1f

wyróżnienie:

Julia Łoś, 2a

Weronika Bieniasz, 2a

E. Underlich
20

VI Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej ‘Sing a Song’

miejski

I miejsce:

Julia Jarmołowska, 3b

III miejsce:

duet: Maja Guzowska, 2f i Oliwia Magdalena Ignatowska, 2f

M. Markowska

D. Nita – Komorowska

21 VIII Spotkania Ekologiczne „Z ziemią krążymy” miejski

II nagroda:

Szymon Ciborowski  

wyróżnienie:

Wiktoria Rogowska

E. Underlich
22

Konkurs

Recytatorski „Moja Ojczyzna”

międzyszkolny

I miejsce:

Emilia Szkobodzińska,3a

III miejsce:

Gabriel Kuryłowicz,1f

E. Underlich,
23 Konkurs literacko – plastyczny na komiks prezentujący wybrany utwór Henryka Sienkiewicza międzyszkolny

wyróżnienia:

Martyna Kuć

Karolina Milewska Karolina Górska

Zofia Grodzka

Martyna Śliwowska

B. Pisanko
24

Razem dla pokoju – konkurs na plakat

szkolny

I miejsce:

Klaudia Julia Kiersnowska

II miejsce:

Damian Lerman

III miejsce:

Kamila Czarniecka

M. Korolczuk

E. Walecka

25

Konkurs plastyczny „Możesz zmienić życie psa”

szkolny

I miejsce:

Oliwia Szurczak, 2a

D. Nita – Komorowska

B. Teleszewska

4) Konkursy sportowe:

-        Bartosz Bida i Mikołaj Nawrocki -  uczestniczyli w zgrupowaniu Reprezentacji Polski do lat 16 w piłce nożnej – P. Zinkiewicz

5) Inne konkursy:

L.p Nazwa konkursu Na jakim szczeblu? Osiągnięcia

Organizator/

opiekun

1

Konkurs fotograficzny

„ Z aparatem na grzyby”

miejski

II miejsce:

Gabriela Karłuk, 3d

B. Teleszewska

Informacje zebrała i przygotowała: M. Zieniewicz

Copyright © 2021 Norbert Toruński Rights Reserved.