Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin wykonania Odpowie­dzialni
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 Udział uczniów i rodziców w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018, zorganizowanym przy współudziale uczniów szkoły gimnazjalnej. 4IX

Wychowawcy klas

I. Sztabińska

2.

Bezpieczna droga do szkoły

1. Ćwiczenia w przechodzeniu

    przez jezdnię na światłach i bez

    świateł.

2. Spotkania z funkcjonariuszami

   Straży Miejskiej.

IX-X

cały rok

Wychowawcy klas:

A. Adamska

B. Smolińska

I. Sztabińska

3. Dzień Kropki 1. Wzmacnianie mocnych stron uczniów, ich zainteresowań, rozwijanie talentów. IX Wychowawcy klas

3.

Integracja zespołów klasowych

Wycieczka do Świętej Wody - wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek, zabawa.

Wycieczka do Krainy Krasnoludków.

IX/X;

VI

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas,

4.

Dzień Edukacji Narodowej

    1. Udział w uroczystościach

       szkolnych.

14 X

Wychowawcy klas

5. Ślubowanie klas I

1. Przygotowanie programu na uroczystość ślubowania.

2. Udział uczniów i rodziców w uroczystościach szkolnych.

12 X

Wychowawcy klas

I. Sztabińska

6. Konkurs piosenki "Jesienne muzykowanie

    1. Wykonanie utworu 

       muzycznego o tematyce

       jesiennej.

  2. Ocena i wybór  

       najładniejszego wykonania

       utworu.

X

Wychowawcy klas

7.

Rocznica odzy­skania niepodle­głości

Przybliżenie uczniom symboli narodowych.

Udział uczniów w uroczystościach szkolnych.

Spotkanie z pracownikiem IPN.

XI

Wychowawcy klas

8. Dzień Pluszowego Misia Wspólne gry i zabawy z przyniesionymi maskotkami. XI

Wychowawcy klas

5.

Andrzejki

Podtrzymujemy tradycje ludowe: wróżby andrzejkowe.

XI

Wychowawcy klas

6.

Mikołajki

Wyjście do kina.

6 XII

Wychowawcy klas

A. Adamska

7.

Warsztaty plastyczne

"Ozdoba świąteczna" z udziałem rodziców.

   1. Wykonanie ozdoby 

     świątecznej dowolną techniką.

  2. Ocena i wybór najładniejszych

      prac, przekazanie prac na cele   

     charytatywne.

XII

Wychowawcy klas

8.

Rodzinne kolędowanie

Spotkanie w klasach, składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, słuchanie i śpiewanie kolęd.

XII

Wychowawcy klas; rodzice

9. Bezpieczne ferie

  1. Apel ciągu klas pierwszych na  

     temat bezpieczeństwa

     podczas ferii zimowych.

I Wychowawcy klas

10.

Zabawa karnawałowa z babcią i dziadkiem

Zorganizowanie i udział uczniów w zabawie choinkowej.

  2. Spotkanie z babciami i    

      dziadkami w klasach - słodki

      poczęstunek.

I

Wychowawcy klas oraz rodzice uczniów i zaproszeni goście

12.

Dzień Kobiet w naszej klasie.

Dzień Panów.

Przygotowanie i wręczanie własnoręcznie wykonanych upominków.

III

Wychowawcy klas

13.

Pierwszy Dzień Wiosny.

Powitanie wiosny:

pokaz przebrań wiosennych;

spotkanie integracyjne na holu szkolnym.

  

III

Wychowawcy klas

14. Dni Otwarte Szkoły. 1. Zachęcenie do przybycia do szkoły przyszłych uczniów klas pierwszych; zaprezentowanie zaplecza szkoły i jej możliwości. III/IV

Wychowawcy klas

A. Adamska

14.

Wiosenne święto -Wielkanoc

Konkurs plastyczny

"Wielkanocne jajo 2018".

Składanie życzeń wielkanocnych – spotkanie w klasach.

III

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

16.

Dzień Rodziny

   1. Przygotowanie imprezy

      klasowej dla rodziców - pokaz

      programu artystycznego.

2. Spotkanie z rodzicami w klasach.

V/VI

Wychowawcy klas

17. Wyjście do Teatru Lalek.

   1. Wyjście na sztukę teatralną;

       kształtowanie postaw

       kulturalnych, prawidłowego

       zachowania się w miejscu

      publicznym, jakim jest teatr.

IV

Wychowawcy klas

A. Adamska

17.

Dzień Dziecka

Zabawy integracyjne.

VI

Wychowawcy klas

18. Bezpieczne wakacje

   1. Apel ciągu klas pierwszych

      na temat bezpieczeństwa

     podczas wakacji.

VI

Wychowawcy klas

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.