Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

 

Wojewódzki Konkurs z Historii – etap wojewódzki

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Uczniów biorących udział w eliminacjach zapraszam 8 marca 2018 roku, na godzinę 9.30 do Szkoły Podstawowej Nr 24 z oddziałami dwujęzycznymi im.  2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 w Białymstoku (wejście od ulicy od strony dawnego gimnazjum) - dojazd autobusami linii nr 5, 7, 9, 11, 19, 18, 106.

Na I piętrze odbędzie się spotkanie organizacyjne. Następnie uczestnicy udadzą się do wyznaczonych sal – przydział umieszczony zostanie przy wejściu do budynku dawnego gimnazjum, a także na drzwiach poszczególnych sal na II piętrze.

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, a także legitymację szkolną.

Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Członków Komisji, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali nr 34 na I piętrze, na godzinę 9.15.

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii:
Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego ogłasza wyniki konkursu (listę wszystkich uczestników wraz z uzyskanymi punktami i nazwą szkoły, do której uczęszcza uczestnik).
Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą komisji na stopniu wojewódzkim.
Listy finalistów i laureatów publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Informacje dotyczące wglądów do prac zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z wynikami.

Marzena Korolczuk - przewodnicząca Konkursu Wojewódzkiego z Historii

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.