Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

 

        Prace z Wojewódzkiego Konkursu z Historii będą do wglądu w Szkole Podstawowej Nr 24 im. 2 Korpusu PSZ w Białymstoku (budynek dawnego Gimnazjum Nr 9), ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 w następujących terminach:


12.03 (poniedziałek) w godzinach: 7.50 – 9.20 - stołówka szkolna
13.03 (wtorek) w godzinach: 17.00 - 18.30- sala nr 34
14.03 (środa) w godzinach: 16.30 - 17.30 - sala nr 34


        Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu z Historii:

        Prace będą udostępniane do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu za okazaniem dokumentu tożsamości.
        Prace konkursowe nie są kserowane. Osoba, której udostępniono pracę do wglądu może sporządzać z niej notatki oraz fotokopie.

 

Marzena Korolczuk – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu z Historii

Copyright © 2019 Norbert Toruński Rights Reserved.